Švenčiant Kariuomenės dieną

Lapkričio 22 d., Lietuvos kariuomenės dienos išvakarėse,  Marijos radijas kalbino Lietuvos kariuomenės Ordinariato vyriausiąjį kapelioną plk. ltn. Rimą Venckų. Laidos vedėjas Vilius Kaminskas klausinėjo apie kapelionų darbą nepriklausomoje Lietuvoje, dabartinę Lietuvos kariuomenės padėtį bei naujus iššūkius kapelionams dabartinėje situacijoje.

Šio pokalbio įrašas

2016 m. lapkričio 23 d.  Šv. Ignoto bažnyčioje Lietuvos kariuomenės dienos proga minint 98-ąsias atkurtos Lietuvos kariuomenės metines  buvo aukojamos Šv. Mišios už Lietuvos kariuomenę. Šv. Mišias aukojo apaštališkasis nuncijus Lietuvoje arkivyskupas Pedro Lopez Quintana, Jungtinių Amerikos valstijų arkivyskupijos, kuri rūpinasi karinėse pajėgose tarnaujančių karių ir civilių bei jų šeimos narių sielovada,  vyskupas augziliaras F. Richard Spencer, Lietuvos kariuomenės Ordinariato apaštalinis administratorius ir Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Šv. Mišių metu grojo Lietuvos kariuomenės orkestro grupė, giedojo Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kariūnų choras “Kariūnas”.

Šv. Mišias tiesiogiai transliavo Lietuvos televizija.

 Lapkričio 23 d. Marijos radijo laida Katechezė taip pat buvo skirta Lietuvos kariuomenės dienai. laidą vedė kun. dr. Arnoldas Valkauskas.

Šios Katechezės laidos įrašas

Lapkričio 24 d. vakarą Marijos radijo studijoje  Liutauras Serapinas kalbino Lietuvos kariuomenės Ordinariato svečią iš JAV vyskupą augziliarą F. Richard Spencer.  Vyskupas, kuris dalyvavo kariniuose veiksmuose Afganistane ir Irake, ilgus metus tarnavo kariuomenėje ir šiuo metu kaip vyskupas palydi karius, laidoje dalijosi savo dvasine įžvalga apie padėtį visame pasaulyje ir Lietuvoje.

Interviu su vyskupu F.Richardu Spenceriu