Tikėjimo metų pradžia

2012 m. spalio 10 d. Lietuvos kariuomenės Ordinariato bendruomenė rinkosi į Ordinariato Šv. Ignoto bažnyčią Vilniuje, kad drauge su kariuomenės ordinaru vyskupu Gintaru Grušu ir karo kapelionais iškilmingai pradėtų Tikėjimo metus. Šventoje Mišių aukoje, kuri prasidėjo 11 val., dalyvavo krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė, Lietuvos kariuomenės vadas gen. ltn. Arvydas Pocius, kariuomenės pajėgų vadai, kariūnai, kariai, civiliai, dirbantys įvairiuose kariuomenės padaliniuose, bei jų šeimų nariai. 

Vyskupas, tarnaujančius kariuomenėje ir krašto apsaugos sistemoje, ragino nepraleisti ypatingos progos maldoje prašyti tikėjimo dovanos ir atnaujinti asmeninės maldos, šeimos, bendruomenės maldos patirtis. Atkreipė dėmesį, kad tikintis katalikas turi daug panašių savybių, būdingų geram kariui: „tikintysis, kaip ir karys, negali būti drungnas, bet turi būti budrus ir visada pasirengęs veikti, turi pažinti savo ginkluotę, žinoti savo užduotį ir turi būti pasirengęs ją vykdyti“. Šv. Mišių pabaigoje vysk. G. Grušas kvietė visus susirinkusius karius ir civilius bendruomenės narius gerai pasirengti ir išlaikyti Tikėjimo normatyvus, kad taptumėme geresniais žmonėmis, tikėjimo liudytojais, Lietuvos ir Kristaus kariais.

Kariuomenės ordinaro vysk. Gintaro Grušo homilija.

Lietuvos kariuomenės Ordinariato kurijos informacija