Už Taiką pasaulyje

2015 m. kovo 14 d. kviečiame į  Gavėnios piligrimystę Dievo Gailestingumo keliu už Taiką pasaulyje.

Tai išskirtinė proga pažinti savąjį Vilnių Gailestingumo šviesoje, aplankant vietas, kurios susijusios su Šv. Faustina ir jos patirtais regėjimais, palaimintuoju kun. Mykolu Sopočka.

Vienos dienos piligrimystės metu  kartu melsimės, mąstysime, dalyvausime Šv. Mišiose, agapėje (todėl reikėtų turėti šiek tiek maisto). Vakare vyks susikaupimo vakaras ir galimybė atlikti išpažintį.

Piligrimystėje lydės brolis Liudvikas (CSJ). Šis kelias prasmingos Gavėnios rekolekcijos Vilniaus senamiestyje.

Kitas Gailestingumo kelias numatomas kovo 22 d. Jis bus išskirtinis tuo, kad jeigu susidarytų šeimų grupelės su vaikais, pastariesiems lygiagrečiai būtųorganizuojama keliaujanti programa.


Kovo 14 d. žygio skelbimas.