Už žmogiškąją brolybę, pasaulinę taiką ir taikų sambūvį pasaulyje


Šv. Tėvas Pranciškus trokšta, kad visame pasaulyje tikintieji būtų kuo išsamiau supažindinami su Dokumentu apie žmogiškąją brolybę dėl pasaulinės taikos ir taikaus sambūvio pasaulyje, kurį Popiežius ir Didysis Al-Azhar imamas pasirašė Abu Dhabi 2019 m. vasario 4 d. Per Apaštalinę nunciatūrą apie tai informavo Popiežiškoji tarpreliginio dialogo taryba.

Lietuvos vyskupų konferencija šio svarbaus dokumento vertimu į lietuvių kalbą dalijasi čia