Vadų Kūčios

 

 

 

KAUNO ĮGULOS KARINIŲ VIENETŲ IR STATUTINIŲ STRUKTŪRŲ VADŲ ADVENTINIS SUSIKAUPIMO RYTMETYS ĮGULOS BAŽNYČIOJE

Artėjančių šv. Kalėdų proga, gruodžio 20 d. rytą, Kauno Įgulos bažnyčioje įvyko Kauno įgulos kapelionato vienijamų Kauno įgulos karinių vienetų ir statutinių struktūrų vadų adventinis susikaupimo rytmetys. Ši graži tradicija prieš didžiąsias metų šventes – Kalėdas ir Velykas – susiburti drauge padėkos maldai ir šventinei bendrystei palaikoma ne vienerius metus.

Kauno įgulos kapelionato kapeliono mjr. T. Karklio kvietimu į adventinį susikaupimo rytmetį atvyko: LK Karinių oro pajėgų vadas, einantis Kauno įgulos vado pareigas plk. D. Guzas, Div. Gen. S. Raštikio Lietuvos kariuomenės mokyklos viršininkas plk. E. Karvelis, Vytauto Didžiojo karo muziejaus direktorius ats. plk. K. Kuršelis, Kauno įgulos karininkų ramovės viršininkas ats. plk. G. Macijauskas,  Vytauto Didžiojo jėgerių bataliono vadas,  Oro erdvės stebėjimo kontrolės valdybos štabo viršininkas plk. ltn. R. Liukaitis, Dr. J. Basanavičiaus Karo medicinos tarnybos S3 viršininkas mjr. V. Vasiliauskas, Kauno įgulos karo policijos viršininkas mjr. R. Jankauskas, Lietuvos šaulių sąjungos vado pavaduotojas ats. mjr. Ž. Šadauskis, Vytauto Didžiojo šaulių antrosios rinktinės vadas ats. kpt. V. Žymančius, Kauno regioninio Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos atrankos skyriaus viršininkas kpt. M. Tocionis, Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkas v. t. plk. V. Barauskas, Viešojo saugumo tarnybos Kauno dalinio vadas v. t. plk. ltn. V. Kudrevičius, Kauno apygardos vyriausias prokuroras D. Valkavičius, Kauno tardymo izoliatoriaus direktorius M. Zaikauskas, Kauno tardymo izoliatoriaus direktoriaus pavaduotojas R. Aniulis,  Nacionalinio Kauno dramos teatro direktorius E. Stancikas, Kapelionato diakonas vyr. srž. A. Jesinskas.

Pasveikinęs visus susirinkusius, kapelionas pakvietė svečius sustoti bažnyčios viduryje aplink papuoštą adventinį vainiką. ir bendra malda apkabinti Kauno įgulos kariniuose vienetuose ir statutinėse struktūrose tarnaujančius ir dirbančius žmones, šeimas, išėjusius į atsargą, sergančius, prisiminti žuvusius ir iškeliavusius į amžinybę. Įžangos žodį tarė Karinių oro pajėgų vadas, einantis Kauno įgulos vado pareigas, plk. D. Guzas.

Diakonui perskaičius Jėzaus gimimo istoriją ir Kauno įgulos vadui padalinus kalėdinę duoną, kapelionas sukalbėjo padėkos maldą ir pakvietė popietės dalyvius dalintis duona ir gerumu tarpusavyje.

Po šio gražaus akcento kapelionas pasveikino vadus ir kitus svečius artėjančių šv. Kalėdų proga bei įteikė dovanų. Padarius bendrą nuotrauką, visi buvo pakvieti šventinių pusryčių šventovės rūsyje.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS