Vadų velykiniai pusryčiai

 

 

 

KAUNO ĮGULOS KARINIŲ VIENETŲ IR STATUTINIŲ STRUKTŪRŲ VADŲ MALDOS PUSRYČIAI ARTĖJANČIŲ ŠV. VELYKŲ PROGA

Artėjančių šv. Velykų proga Kauno įgulos kapelionato kapelionas mjr. T. Karklys pakvietė visus Kauno įgulos karinių vienetų vadus, statutinių struktūrų vadovus dalyvauti maldos pusryčiuose.

 

Į šventinius pusryčius atvyko:  l. e. p. LK Karinių oro pajėgų vadas, einantis Kauno įgulos vado pareigas, plk. ltn. R. Titenis, Vytauto Didžiojo jėgerių bataliono vadas, Dr. J. Basanavičiaus Karo medicinos tarnybos vado pavaduotojas  plk. ltn. L. Luninas, Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono vadas plk. ltn. R. Jurskis, KASP Dariaus ir Girėno apygardos II rinktinės vadas plk. ltn. D. Grunda, Oro erdvės stebėjimo ir kontrolės valdybos vado pavaduotojas plk. ltn. R. Liukaitis,  Lietuvos šaulių sąjungos vadas plk. ltn. G. Koryzna,  Kauno įgulos aptarnavimo tarnybos viršininkas ats. plk. A. Liorentas,  Div. Gen. S. Raštikio Lietuvos kariuomenės mokyklos viršininko pavaduotojas  mjr. A. Ramanauskas,  Lietuvos šaulių sąjungos vado pavaduotojas ats. mjr. Ž. Šadauskis, l. e. p. Dr. J. Basanavičiaus Karo medicinos tarnybos S5 viršininkas mjr. V. Vasiliauskas, Vytauto Didžiojo šaulių antrosios rinktinės vadas ats. kpt. V. Žymančius, Kauno regioninio Karo prievolės ir komplektavimo skyriaus karininkas, Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkas v. t. plk. V. Kerševičius, Kauno apygardos vyriausias prokuroras D. Valkavičius, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas D. Žukauskas, Viešojo saugumo tarnybos Kauno dalinio vadas v. t. plk. ltn. V. Kudrevičius.

Susirinkus į visus vienijančios Kauno Įgulos šventovės vidurį, kapelionas paaiškino šv. Velykų šventės prasmę ir pakvietė bendroje maldoje apglėbti visus Lietuvai tarnaujančius ir dirbančius žmones, šeimos narius, ligonius, apleistuosius ir melsti taikos, ramybės sau ir pasauliui. Kapelionato diakonui vyr. srž. A. Jesinskui pravedus maldos liturgiją ir palinkėjus vieni kitiems ramybės, artėjančių šv. Velykų proga sveikinimo žodį tarė l. e. p. LK Karinių oro pajėgų vadas, einantis Kauno įgulos vado pareigas, plk. ltn. R. Titenis. Po to  kapelionas visus vadus pakvietė į šventovės rūsį pabendrauti prie šventinio pusryčių stalo.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS