Vadų velykinis susitikimas

KAUNO ĮGULOS KARINIŲ VIENETŲ IR STATUTINIŲ STRUKTŪRŲ VADŲ MALDOS PUSRYČIAI ARTĖJANČIŲ ŠV. VELYKŲ PROGA

Didįjį ketvirtadienį artėjančių Šv. Velykų proga  Kauno įgulos kapelionato kapelionas mjr. T. Karklys pakvietė visus Kauno įgulos karinių vienetų vadus, statutinių struktūrų vadovus dalyvauti maldos pusryčiuose. Į šventinį susitikimą atvyko:  LK Karinių oro pajėgų štabo viršininkas plk. ltn. R. Titenis,  Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono vadas plk. ltn. R. Jurskis, KASP Dariaus ir Girėno apygardos II rinktinės vadas plk. ltn. R. Stakelis, Vytauto Didžiojo jėgerių bataliono vadas, Karo kartografijos centro viršininkas mjr. R. Macutkevičius, KOP OESKV Logistinio aprūpinimo eskadrilės vadas mjr. Raimundas Tijūnaitis,  Kauno įgulos karininkų ramovės viršininkas ats. plk. G. Macijauskas,  Vytauto Didžiojo karo muziejaus direktorius ats. plk. K. Kuršelis, Lietuvos šaulių sąjungos vado pavaduotojas  Ž. Šadauskis, Vytauto Didžiojo šaulių antrosios rinktinės vado pavaduotojas V. Verbilis, Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkas v. t. plk. V. Barauskas, Kauno apygardos vyriausias prokuroras D. Valkavičius,  Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotojas D. Pliavga, Lietuvos policijos mokyklos viršininkas A. Kaminskas, Viešojo saugumo tarnybos prie VRM  Kauno dalinio vadas V. Kudrevičius.

Susirinkus į visus vienijančios Kauno Įgulos šventovės vidurį, kapelionas pakvietė bendroje maldoje apglėbti visus Lietuvai tarnaujančius ir dirbančius žmones, šeimos narius, misijose tarnaujančius, žuvusius tarnyboje ar mirusius. Sukalbėjus „Tėve mūsų“ maldą ir palinkėjus vieni kitiems ramybės, artėjančių Šv. Velykų proga sveikinimo žodį tarė LK Karinių oro pajėgų štabo viršininkas plk. ltn.  R. Titenis. Kapelionas, dėkodamas vadams už aktyvų bendradarbiavimą,  pakvietė į šventovės rūsį pasivaišinti prie šventinio pusryčių stalo.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS