VSF studentų mediumas

 

 

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO VIEŠOJO SAUGUMO FAKULTETO STUDENTAI BENDRA MALDA APVAINIKAVO TREČIAKURSIŲ MEDIUMO ŠVENTĘ

Kovo 2-osios popietę MRU Viešojo saugumo fakulteto trečiakursiai susibūrė į Įgulos bažnyčią bendra malda apvainikuoti studijų įpusėjimo šventę – mediumą.

Šv. Mišių pradžioje Kauno įgulos kapelionato kapelionas mjr. Tomas Karklys, kuruojantis šios statutinės mokymo įstaigos akademinę bendruomenę, pakvietė visus nuoširdžia malda apkabinti studijas įpusėjusius trečiakursius, besiruošiančius drąsiai žengti pasirinktu pareigūno keliu. Kapelionas taip pat ragino prašyti Aukščiausiojo palaimos, išminties ir išradingumo dėstytojams, ugdant būsimus teisėtvarkos institucijų tarnautojus, o studentams linkėjo ištvermės, kantrybės ir žingeidumo.

Žodžio liturgijos metu kapelionas, primindamas artėjančią šv. Velykų – Viešpaties Prisikėlimo – šventę, kalbėjo apie Jėzų iš Nazareto kaip krikščioniško gyvenimo  autoritetą. Kunigas kvietė studentus ne tik gilinti profesines žinias ir praktinius įgūdžius, bet taip ugdyti save, kad taptų brandžiomis asmenybėmis, besivadovaujančiomis dvasinėmis ir bendražmogiškomis vertybėmis, kurias savo gyvenimu, mirtimi ir prisikėlimu įkūnijo Jėzus Kristus. „Tai jums padės pasiekti gerų rezultatų profesinio pašaukimo kelyje, nes didžiausi iššūkiai Jūsų laukia tada, kai baigsite studijas ir pradėsite savarankiškai darbuotis“, – kalbėjo kunigas.

Šv. Mišių pabaigoje kapelionas pakvietė fakulteto bendruomenę sustoti ratu aplink altorių ir, susikibus rankomis, pradėti vienybės maldą. Po jos visi linkėjo vieni kitiems taikos ir ramybės, kurios taip trūksta šiandieniniame pasaulyje.

Po Šv. Mišių studentai aplankė aklųjų instaliaciją „XXI a. katakombos“.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS