Naujienos

 • Priešrinkiminis ganytojiškas laiškas

  Brangūs tikintieji ir visi geros valios Lietuvos piliečiai

 • Šiluvos atlaiduose, 2016

  2016 m. rugsėjo 13 d. Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaiduose Šiluvoje - Lietuvos kariuomenės diena.

 • Pasaulio jaunimo dienose

  Rugpjūčio 26-31 dienomis Krokuvoje vyksta  31- osios Pasaulio jaunimo dienos.

 • Komunikacijos sekretoriatas

  Popiežius Pranciškus paskyrė 16 Komunikacijos sekretoriato narių. Tarp jų yra ir Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas.

 • Tarnaujantys kariuomenės ir visuomenės gėriui

  Palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaiduose liepos 11-oji buvo kariuomenės ir visuomenės gėriui tarnaujantiesiems skirta diena.

 • Ekumeninis pareiškimas

  Žmogaus gyvybė pagalbinio apvaisinimo įstatymo kontekste. Krikščioniškoji perspektyva

 • Valstybės diena

  Liepos 6-oji, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Mindaugo karūnavimo diena – Valstybės diena, o valstybė yra išskirtinai žmogiškosios tikrovės dalis; valstybė prasideda nuo žmogaus ir be žmogaus ji neegzistuoja.

 • Būkime taikos sėjėjais

  Popiežiaus Pranciškaus kvietimu balandžio 30 d. Vatikane, Šv. Petro aikštėje, vyko popiežiaus bendroji audiencija, skirta viso pasaulio kariams, krašto apsaugos sistemoje ir policijoje besidarbuojantiems pareigūnams, civiliams, kapelionams ir sielovadininkams. Švęsti Gailestingumo jubiliejų į piligriminę kelionę į Romą vyko ir Lietuvos kariuomenės ir policijos atstovai.

 • Šventojo Tėvo Laiškas

  Valstybės sekretorius Jo Eminencija kardinolas Pietro Parolin paskirtas Popiežiškuoju legatu Lietuvos Nacionaliniame Gailestingumo kongrese.

 • Meilės džiaugsmas

  Balandžio 8 d. paskelbtas posinodinis apaštališkasis paraginimas „Amoris laetitia“ (Meilės džiaugsmas).

Puslapiai: