Naujienos

 • Švęskime Atvelykį!

  2017 m. balandžio 23 d. 12 val. po Atvelykio šv. Mišių Vilniaus draugijos birutietės ir Lietuvos kariuomenės Ordinariatas kviečia į Šv. Ignoto bažnyčios kiemelį!

 • Linksmų šventų Velykų!

  Su Šv. Velykomis sveikina Lietuvos kariuomenės Ordinariato apaštalinis administratorius arkivyskupas Gintaras Grušas

 • Velykinis ganytojiškas laiškas

  Brangūs broliai ir seserys, sveiki sulaukę šventų Velykų – mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimo, Jo pergalės prieš nuodėmę ir mirtį iškilmės! Jėzus visus kelia iš nuodėmės ir nevilties, nori, kad turėtume gyvenimą, – kad apsčiai jo turėtume (plg. Jn 10, 10).

 • Piligriminė kelionė į Fatimą

  Kviečiame Krašto apsaugos sistemos karius ir darbuotojus, jų šeimų narius, norinčius dalyvauti piligriminėje kelionėje, registruotis pas savo padalinio kapelionus

 • Didžiojo trečiadienio Krizmos Mišios

  2017 m. balandžio 12 d. Vilniaus šv. Ignoto bažnyčioje Lietuvos kariuomenės Apaštalinis administratorius arkivyskupas G. Grušas drauge su kariuomenės kapelionais ir Vokietijos  kariuomenės karo kapelionais aukojo Krizmos Mišias

 • Per juokus į geresnę santuoką

  Seminaras yra skirtas sutuoktiniams, sužadėtiniams, poroms besiruošiančioms santuokai ir dar tik galvojančioms apie ją.

 • Biblijos grupės Šv. Ignoto bažnyčioje

  Kariuomenės Šv. Ignoto bažnyčioje (Šv. Ignoto g. 6) yra trys Biblijos skaitymo ir maldos grupės, jų maldos laikas:

 • 2017 m. Kovo 11-oji

  2017 m. Kovo 11-osios, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos, šv. Mišių transliacija

 • LVK pranešimas

  Arkivysk. Teofiliaus Matulionio beatifikacijos šv. Mišios - Katedros aikštėje Vilniuje, 2017 m. birželio 25 d. 14 val.

 • Šventadienio mintys

  2017-02-05 "Šventadienio mintys"- pirmoji laida pradedanti pažintį su Garbinguoju arkivyskupu Teofiliumi Matulioniu.

Puslapiai: