Naujienos

 • Mirė arkiv. Gintaro Grušo mama

  Atsisveikinimas  27 d., antradienį,  nuo 12 val. Vilniaus vyskupų namuose (Šventaragio g. 4) iki 22 val. Šv. Mišios už mirusiąją - 17.30 val. Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje. Birželio 28 d., trečiadienį, lankoma nuo 9 val. iki 12 val. Karstas išlydimas į Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) bažnyčią. 13 val. laidotuvių šv. Mišios Kalvarijų bažnyčioje, po jų – laidotuvės šalia bažnyčios esančiose Verkių kapinėse.

 • Beatifikacijos iškilmė

  Kviečiame dalyvauti arkivyskupo Teofiliaus Matulionio paskelbimo palaimintuoju (beatifikacijos) iškilmėje sekmadienį, birželio 25 d., Vilniaus Katedros aikštėje.

 • Kreipimasis

  Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininko kreipimasis Dėl alkoholio problemos Lietuvoje

 • LVK pranešimas


  Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2017 m. gegužės 9-11 d. plenarinį posėdį

 • Linksmų šventų Velykų!

  Su Šv. Velykomis sveikina Lietuvos kariuomenės Ordinariato apaštalinis administratorius arkivyskupas Gintaras Grušas

 • Velykinis ganytojiškas laiškas

  Brangūs broliai ir seserys, sveiki sulaukę šventų Velykų – mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimo, Jo pergalės prieš nuodėmę ir mirtį iškilmės! Jėzus visus kelia iš nuodėmės ir nevilties, nori, kad turėtume gyvenimą, – kad apsčiai jo turėtume (plg. Jn 10, 10).

 • Piligriminė kelionė į Fatimą

  Kviečiame Krašto apsaugos sistemos karius ir darbuotojus, jų šeimų narius, norinčius dalyvauti piligriminėje kelionėje, registruotis pas savo padalinio kapelionus

 • Didžiojo trečiadienio Krizmos Mišios

  2017 m. balandžio 12 d. Vilniaus šv. Ignoto bažnyčioje Lietuvos kariuomenės Apaštalinis administratorius arkivyskupas G. Grušas drauge su kariuomenės kapelionais ir Vokietijos  kariuomenės karo kapelionais aukojo Krizmos Mišias

 • Biblijos grupės Šv. Ignoto bažnyčioje

  Kariuomenės Šv. Ignoto bažnyčioje (Šv. Ignoto g. 6) yra trys Biblijos skaitymo ir maldos grupės, jų maldos laikas:

 • 2017 m. Kovo 11-oji

  2017 m. Kovo 11-osios, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos, šv. Mišių transliacija

 • LVK pranešimas

  Arkivysk. Teofiliaus Matulionio beatifikacijos šv. Mišios - Katedros aikštėje Vilniuje, 2017 m. birželio 25 d. 14 val.

Puslapiai: