Adventinė susikaupimo diena jaunimui

 

 

 

 

 

 

 

ADVENTINIO SUSIKAUPIMO DIENA JAUNIMUI

Artėjant vienai iš pačių brangiausių metų švenčių, gruodžio 15 d. vakarą, nepabūgę šaltoko oro ir palikę visus kitus viliojančius penktadienio pasiūlymus, gausus būrys jaunuolių susirinko į Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčią. Mes, Šventosios Šeimos seserys bei Šventosios Šeimos jaunimo bendruomenė, pakvietėme šiuos jaunus žmones į nuotykį – stabtelėti ir pasiruošti tikram susitikimui su Kristumi savo širdyje.

Kadangi daugiau nei 30 jaunų žmonių atsiliepė į šį kvietimą, programos pradžiai greitai persikėlėme į Kauno apygardos prokuratūros salę, kad galėtume susipažinti, žaisti, melstis, klausytis s. Faustos Rasos Palaimaitės mokymo apie Dievo dosnumą – mums padovanotą gyvenimą, laiką, talentus, troškimus bei kitas gausius Jo palaiminimus. Vėliau kiekvienas tyloje galėjo apmąstyti, kiek tūkstančių nuostabių dalykų yra gavę – žmonių gerumą, meilę, drąsą, galimybes. Buvo skirta šiek tiek laiko atpažinti, kaip jaučiamės patirdami neatlygintiną Dievo ir žmonių gerumą. Vyko atviros ir tikros diskusijos. Gera buvo matyti, kokie brandūs ir tiesos ištroškę yra būsimieji mūsų Lietuvos kūrėjai.

Vėliau, pasistiprinę atsineštomis gėrybėmis, susirinkome pačioje bažnyčioje, kur vyko esminė šio renginio dalis – šventėme Dievo gailestingumą. Kiekvienas galėjo atlikti asmeninę išpažintį, paprašyti užtarimo maldos, kad galėtų priimti asmeninį Dievo atleidimą ir gydymą. Tuo pat metu vyko Švenčiausiojo Sakramento adoracija. Galėjome pamąstyti, kokią dovaną padovanosime Jėzui artėjančio Jo gimtadienio proga. Rašėme savo apsisprendimus ir nešėme juos ant altoriaus.

Šį nuostabų ir Dievo meilės kupiną vakarą užbaigėme švęsdami šv. Mišias. Ant Viešpaties altoriaus sudėjome viską – dėkingumą už mums brangius žmones, prašymus už tuos, kuriems dabar labiausiai reikia mūsų maldų. Jaunuolių spindinčios akys liudijo, kad padarėme savo širdyse Dievui vietos ir Jis užpildė jas meile, ramybe, ryžtu, paguoda. Laukiame šv. Kalėdų su atnaujintomis širdimis ir tikime, kad šventė jau prasidėjo mumyse.

Teksto autorė s. Benedikta Aistė CYLIKAITĖ

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS