Ekumeninės pamaldos pratybose „Inžinierių griausmas 2017"

  

 

 

EKUMENINĖS PAMALDOS TARPTAUTINIŲ NATO INŽINIERIŲ PRATYBŲ „INŽINIERIŲ GRIAUSMAS 2017“ DALYVIAMS

Rugsėjo 25–29 d. Lietuvoje vyko tarptautinės NATO karinės inžinierių pratybos „Inžinierių Griausmas 2017“ (angl. "Engineer Thunder 2017"). Pratybas organizavo Juozo Vitkaus inžinerijos batalionas. Lietuvos inžinieriai treniravosi atlikti specializuotas inžinierines užduotis kartu su Sausumos pajėgų vienetais, Vytauto Didžiojo šaulių 2-osios rintinės padaliniu, Specialiųjų operacijų pajėgomis, Valstybės sienos apsaugos tarnyba bei JAV ir NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinėje grupėje Lietuvoje tarnaujančiais kariais iš Nyderlandų, Norvegijos, ir Vokietijos kariuomenių. Šiose tarptautinėse NATO pratybose buvo pasitelktas ir kinologijos skyrius. Kariams talkino specialiųjų tarnybų apmokyti šunys.

Pratyboms įsibėgėjus, rugsėjo 27 d. vakarą pratybų dalyviams buvo suorganizuotos ekumeninės pamaldos, kurioms vadovavo Lietuvos kariuomenės Ordinariato kapelionai: LK Sausumos pajėgų kapelionato kapelionas mjr. Remigijus Butkevičius, Kauno įgulos kapelionato kapelionas mjr. Tomas Karklys, Kauno įgulos kapelionato diakonas vyr. srž. Audrius Jesinskas ir Kauno apskrities policijos kapeliono asistentė s. Fausta Palaimaitė SF, pamaldose giedojo Šv. Šeimos bendruomenės jaunimas.

Pradėjus bendrą maldą, ses. Fausta pristatė pamaldų liturgijos simbolius: kryžių ir velykinę žvakę, kurią įžiebė Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono štabo viršininkas mjr. Elvinas Serva. Pamaldos vyko lietuvių ir anglų kalbomis.

Perskaičius evangeliją Kauno įgulos kapelionato kapelionas susirinkusiems kariams pasakė trumpą homiliją,  pabrėždamas jiems Dievo pavestą kilnią misiją ir palaimingą kario pašaukimo kelią. Ragino karius nebijoti sau atsakyti į klausimą, kokiai idėjai jie tarnauja. Priminė ginklo brolius vienijančius šventus idealus – Motiną Tėvynę, mūsų mamas ir tėčius, brolius ir seseris. Linkėjo nepamiršti vienybės, didžiuotis savo kilniu pašaukimu, iki galo atlikti savo pareigą, išlikti ištikimais Tėvynės gynėjais ir šio idealo puoselėtojais. Po bendruomeninės maldos, kurią pravedė pamaldose dalyvavę karininkai ir kariai, tikėjimo liudijimais „Kaip Dievas veikia mano gyvenime?“ pasidalino daugiavaikis tėvas, IT specialistas Liutauras Lipavičius.

Vienybės maldai  „Tėve mūsų“  kapelionai pakvietė visus pamaldų dalyvius sustoti ratu. Paprašius Aukščiausiojo taikos ir ramybės pasauliui ir žmonėms, bendražygiai, spausdami vienas kitam ranką, jos linkėjo ir vieni kitiems. Po baigiamosios maldos pratybų vadovas plk. ltn. Ramūnas Jurskis padėkojo pamaldų organizatoriams ir įteikė suvenyrinius puodelius pratyboms atminti.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS