J. Vitkaus-Kazimieraičio žūties metinės

 

 

 

 

 

KAUNO ĮGULOS ŠVENTOVĖJE BENDRA MALDA PAMINĖTOS PARTIZANO JUOZO VITKAUS-KAZIMIERAIČIO ŽŪTIES METINĖS

Liepos 2 d. 12 val.  Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) šventovėje bendra malda paminėtos plk. Juozo Vitkaus-Kazimieraičio žūties metinės. Tai žmogus, kuris visas savo dvasines ir fizines jėgas paskyrė Lietuvos išlaisvinimo kovai; karininkas iki paskutinio atodūsio tesėjęs duotąją priesaiką; kovotojas pelnytai buvo ir yra laikomas partizanų idealu. Jis įgijo meilę ir pagarbą visų partizanų ir jų vadų, turėjo didžiulę įtaką dėl to, kad buvo išsižadėjęs asmeniškos gerovės, be galo pasiaukojęs sąjūdžio reikalams, nepaprastai darbštus, teisingas, kantrus, blaivus ir labai religingas žmogus. 

Juozas Vitkus gimė 1901 m. gruodžio 10 d. Mūšyje su NKVD padaliniais Žaliamiškyje prie Liškiavos (Lazdijų aps.) 1946 m. liepos 2 d. buvo sunkiai sužeistas, po kelių valandų mirė.
1999 m. gruodžio 31 d. (tuometiniam Atskirajam inžinerijos batalionui) suteiktas Juozo Vitkaus-Kazimieraičio vardas. Nuo minėtos dienos batalionas vadinamas Juozo Vitkaus inžinerijos batalionu.

Šv. Mišių liturgijai vadovavo J. V. Kazimieraičio anūkas kunigas jėzuitas G. Vitkus, kartu koncelebravo kunigas jėzuitas K. Ambrasas ir Kauno įgulos kapelionato kapelionas mjr. T. Karklys.

Bendroje maldoje dalyvavo atkuriamojo seimo pirmininkas prof. V. Landsbergis su ponia, seimo nariai, J.V. Kazimieraičio artimieji, svečiai iš užsienio, Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono kariai, vadovaujami bataliono vado plk. ltn. R. Jurskio ir bataliono štabo viršininko mjr. P. Jelkino.

Po Šv. Mišių bažnyčios prieigose J. V. Kazimieraičio garbei Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono salvių grupės kariai atliko dedikacinius šūvius.

14 val. Kauno valstybiniame dramos teatre vyko šventinis minėjimas, kurio metu minėjimo dalyviams pristatytas filmas apie J. V. Kazimieraitį „Nepaprasta auka“. 

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS