Kauno įgulos kapelionatas

 

2017 ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO METAI

 

 

Nuotraukos autorius Rimantas Liudvikas ŽIEMYS

DEMESIO!

Pasikeitė elektroninio pašto adresas

Naujas el. pašto adresas: kaunoso­bo­ras@gmail.com

 

Skelbimai:      

Rugsėjo 24 d.

 KELIAUJANČIŲJŲ IR VAIRUOTOJŲ DIENA

Ji minima kasmet paskutinįjį rugsėjo sekmadienį. Keliaujančiųjų ir vairuotojų dieną 2009-aisiais paskelbė Lietuvos vyskupų konferencija. Keliaujančiųjų ir vairuotojų dienos minėjimas yra saugaus eismo projekto ,,Saugokime vieni kitus kelyje“ sudėtinė dalis. Šio projekto tikslas – keisti eismo dalyvių elgesį, ugdyti kultūrą kelyje, pilietiškumą, atsakomybę ir sąmoningumą krikščioniškų vertybių pagrindu, mažinti žūčių ir sužeistų žmonių skaičių eismo įvykiuose.

Kviečiu visus dalyvauti bendroje maldoje už keliaujančiuosius ir vairuotojus. Prisiminsime visus šiemet žuvusius Lietuvos keliuose.

2017 m. rugsėjo 24 d. Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje:

10.00 val. Šv. Mišios vaikams ir jaunimui

12.00 val. Šv. Mišios už bendruomenę

Po Šv. Mišių kunigai laimins vairuotojus ir jų transporto priemones

 

Spalio 2 d.

 ŠV. ANGELAI SARGAI

POLICIJOS GLOBĖJŲ DIENA

Šventieji Angelai Sargai yra Dievo sukurti, pašaukti kontempliuoti Dievo Veidą. Taip pat jie yra Viešpaties pasiųsti pas žmones, kad savo nematomu, tačiau rūpestingu buvimu padėtų, juos globotų ir užtartų pas Dievą.

Kviečiu visus Kauno įgulos kapelionato vienijamose ir globojamose statutinėse struktūrose tarnaujančius ir dirbančius  dalyvauti

2017 m. spalio 2 d. 10.00 val. Šv. Mišiose už Lietuvos policiją

Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje

 

PRASIDEDA REGISTRACIJA VAIKŲ, NORINČIŲ PRIIMTI
PIRMĄJĄ ŠVENTĄJĄ KOMUNIJĄ

Kad galima būtų teikti šventąją Eucharistiją vaikams, reikalaujama, kad jie turėtų pakankamą suvokimą ir tinkamą pasirengimą tiek, kad, pagal savo sugebėjimus, suprastų Kristaus slėpinį ir pajėgtų su tikėjimu bei pamaldumu priimti Viešpaties Kūną (KTK kan. 913).

Kauno įgulos kapelionato kapelionas ir Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios bendruomenė, kaip ir kiekvienais metais, kviečia Kauno įgulos kariniuose vienetuose tarnaujančių karių ir civilių tarnautojų, taip pat valstybės statutinėse struktūrose tarnaujančių pareigūnų  vaikus ir jaunimą pilnai įsilieti į Bažnyčios bendruomenę, sąmoningai ir tinkamai pasiruošus, priimti Susitaikinimo ir Eucharistijos sakramentus.

Šiems sakramentams rengiami Krikšto sakramentą priėmę ir 9 metų sulaukę vaikai, kurių tėvai (globėjai) pareiškia norą, kad jų vaikai būtų rengiami dalyvauti sakramentiniame Katalikų Bažnyčios gyvenime. Nepamirština, kad Bažnyčia supranta jog neįmanoma paruošti vaikų sakramentiniam gyvenimui be pačių tėvų (ar globėjų) tikėjimo gyvenimo ir aktyvaus bendradarbiavimo su Bažnyčia. Todėl mūsų bažnyčioje, vaikams ruošiantis sakramentams, tėvai taip pat atnaujina savo tikėjimo žinias, diskutuoja aktualiais šiandienos krikščioniui iškylančiais klausimais, dalyvauja Alfa kurse.

Todėl tėvai arba vaiko globėjai turi būti nusiteikę aktyviai dalyvauti vaiko mokymosi procese ir patys augti žiniomis ir ugdyti tikėjimo sąmoningumą tam skirtuose susitikimuose.

Norėdami užregistruoti vaiką ruoštis pirmajai Šv. Komunijai, tėveliai rugsėjo mėn. savaitgaliais turėtų kreiptis į Kauno įgulos kapelioną Įgulos bažnyčios zakristijoje.

 

PRASIDEDA REGISTRACIJA JAUNUOLIŲ NORINČIŲ PRIIMTI
SUTVIRTINIMO SAKRAMENTĄ

Sutvirtinimą gali ir privalo priimti kiekvienas pakrikštytas ir dar nesutvirtintas žmogus. Nesant mirties pavojaus, reikalaujama, kad tas, kuris teisėtai priima Sutvirtinimą, turėtų protinį suvokimą, būtų tinkamai pasirengęs, deramai nusiteikęs ir galėtų atnaujinti Krikšto pažadus. (KTK, kan. 889)

Sutvirtinimo sakramentu pakrikštytieji tobuliau sujungiami su Bažnyčia, praturtinami ypatinga Šventosios Dvasios jėga ir todėl dar labiau įpareigojami, kaip tikri Kristaus liudytojai, žodžiu bei darbu skleisti ir ginti tikėjimą.

Kauno įgulos kapelionato kapelionas ir Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios jaunimo bendruomenė, kaip ir kiekvienais metais, kviečia Kauno įgulos kariniuose vienetuose tarnaujančių karių ir civilių tarnautojų, taip pat valstybės statutinėse struktūrose tarnaujančių pareigūnų atžalas (jaunimą nuo 15 m.) pilnai įsilieti į Bažnyčios bendruomenę, sąmoningai ir tinkamai pasiruošus, priimti Sutvirtinimo sakramentą.

Kauno įgulos kapelionate Sutvirtinimui rengiami tikintieji nuo 15 m. Norėdami užregistruoti jaunuolius ruoštis Sutvirtinimui, tėveliai rugsėjo mėn. savaitgaliais turėtų kreiptis į Kauno įgulos kapelioną Įgulos bažnyčios zakristijoje.

 

VYRŲ TARPUSAVIO PALAIKYMO IR MALDOS GRUPĖ
„VYRO KELIAS“

„Lokiukai seka vyresnius lokius žengdami tiksliai jų pėdomis“

Kartą per savaitę (kiekvieną pirmadienį nuo 18 iki 20 val.) Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje renkasi vyrai. Grupė susibūrė 2016 m. gruodžio mėnesį po kartu lankyto seminaro „Vyro kelionė“. Pagrindinis grupės tikslas inicijuoti „nebaigtus“ vyrus ir su Dievo Tėvo pagalba nukreipti į teisingą kelią. 

Jei viduje jauti kažkokį nerimą, tuštumą, sunkiai sekasi save realizuoti, nori geriau pažinti save, trūksta vyriškumo, slegia rūpesčiai šeimoje, bet nusprendei, kad atėjo laikas keistis ir Tu nori tobulėti kaip Vyras ir kaip Tėvas bei padėti kitiems vyrams, mes laukiam Tavęs.

Grupėje vyrai dalinasi savo išgyvenimais, rūpesčiais, skaito Šventą Raštą, kartu meldžiasi. Grupę kartą per mėnesį aplanko įvairūs svečiai (karo kapelionai, kunigai, psichologai ir kt.), kurie taip pat padeda atsimerkti ir pažinti tiesą. Planuojame organizuoti išvykas į gamtą, susitikimus su kitomis vyrų grupėmis.  

Užduoti rūpimus klausimus, sužinoti, kada vyks artimiausias grupės susitikimas, ar gauti daugiau informacijos galite susisiekę su mumis:

el. paštu:vyro-kelias@googlegroups.com

arba  telefonais: 8 655 92389 (Tadas), 8 630 41315 (Romualdas),
8 676 56201 (Mindaugas).

 

Kaune renkama emocinės paramos grupė patyrusiems netektį

 

Emocinės paramos grupė ‒ tai vieta, kur esi reikalingas su savo skausmu ir netektimi, kad ir kokia ji bebūtų ‒ artimo žmogaus, sveikatos, santuokos, gyvenimo prasmės, darbo, meilės, finansinės gerovės ir kt. Grupės nariai ‒ tokie patys žmonės, išgyvenantys panašius jausmus, kaip ir tu. O kas geriau gali suprasti, jei ne panašioje situacijoje atsidūręs? Grupė yra atvira. Kiekvienas renkasi pats, kiek laiko joje būti, neskubant ir išgyvenant netektį savo ritmu.

Jeigu Jums sunku susitaikyti su netekties jausmais, nuolat esate pavargę, jaučiate vienatvę, kartais atrodo, kad kiti Jūsų nesupranta ar vengia su Jumis kalbėti apie patirtą netektį, prisijunkite prie mūsų. Ateikite ir kartu ieškosime stiprybės, padėsime sau ir vieni kitiems.

Grupei padeda psichologai Donalda Šliauterienė, Danutė Savickienė, Mantas Gricius.

Registracija į grupę bei informacija Jums rūpimais klausimais darbo dienomis:
tel. 8 678 13 135 arba el. paštu donalda.sliauteriene@mil.lt

Grupės susitikimai vyks kartą per mėnesį (numatoma trečiąjį mėnesio trečiadienį). Dėl tikslaus laiko bei datos kreipkitės pirmiau nurodytu tel. ar el. paštu.

Laukiame Jūsų.

 

 

 

 

 

Puslapiai: