LK diena Kauno įguloje

 

 

 

 

 

KAUNO ĮGULOJE IŠKILMINGAI PAMINĖTA LIETUVOS KARIUOMENĖS DIENA

Lietuvos kariuomenės dienos minėjimas Kaune prasidėjo prie istorinės Lietuvos Respublikos Prezidentūros, kur gėlių padėjimu buvo pagerbtas LR Prezidentų atminimas. Po to iškilminga žygiuote Kauno įgulos kariniuose vienetuose tarnaujantys kariai atžygiavo į Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelį. Čia buvo pakelta Vyčio Kryžiaus ordino vėliava, gėlių padėjimu pagerbtas žuvusiųjų už Tėvynės laisvę ir nepriklausomybę atminimas, išklausytos sveikinimo kalbos. Bazinio kario savanorio įgūdžių kurso 56-osios laidos kariai savanoriai prisiekė Tėvynei Lietuvai.

13.00 val. šia iškilia proga buvo aukojamos Šv. Mišios Kauno Šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje. Bendroje maldoje dalyvavo: Karinių oro pajėgų vadas, einantis Kauno įgulos vado pareigas, plk. D. Guzas, Savanorių pajėgų vadas plk. A. Jasinskas, Kauno įgulos karinių vienetų vadai, karininkai, kariai, šauliai, rezistencijos kovų dalyviai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, bendruomenė. Šv. Mišias aukojo Kauno įgulos kapelionato kapelionas mjr. T. Karklys ir Kauno Šv. Jurgio bažnyčios rektorius, pranciškonas kun. S. Bytautas, asistavo kapelionato diakonas vyr. srž. A. Jesinskas.

Po Šv. Mišių Nepriklausomybės aikštėje vyko šventinis koncertas ir Kauno įgulos karinių vienetų pristatymas visuomenei.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų  autorius kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS