Motinos diena

 

 

 

 

 

 

PIRMASIS GEGUŽĖS MĖNESIO SEKMADIENIS – MOTINOS DIENA

Kasmet pirmąjį gegužės mėn. sekmadienį Katalikų Bažnyčia kviečia melstis ir skirti dėmesio  kiekvieno mūsų pačiam brangiausiam žmogui - mamai. Atsiliepdama į Bažnyčios kvietimą, Kauno įgulos kapelionato bendruomenė ypatingai gražiai įprasmino šią dieną. Kaip gražią dovaną savo mamytėms vaikai, per mokslo metus nuoširdžiai pasirengę, pirmą kartą priėmė Eucharistinį Jėzų.

10 val. Šv. Mišioms šventiškai pasipuošę rinkosi šeimos. Kapelionui paraginus, vaikai, lydimi tėvelių, sustojo į didelį puslankį šventovės viduryje. Prasidėjus bendrai maldai, kun. Tomas kreipėsi į visas mamytes, sveikindamas jas Motinos dienos proga, ir ragino dėkoti Dievui už motinystės dovaną. Vaikams dėkodamas už kantrybę ruošiantis Pirmajai Komunijai, kapelionas ragino nuoširdžiai apkabinti savo mamytes vaikiška padėkos malda ir prašyti Jėzaus, kad, atėjęs į kiekvieno širdį, padėtų užaugti gerais žmonėmis. Bendroje maldoje prisimintos ir visos iškeliavusios į amžinybę mamos.

Šv. Mišių metu kapelionas kreipėsi į vaikus, ragindamas Pirmosios Komunijos proga susidraugauti su Jėzumi iš Nazareto: „Tapęs geriausiu jūsų draugu, Jis kiekvienam galėtų padėti gyvenime susivokti, kas yra gėris ar blogis, parodytų palaimingo gerumo kelią, pilną bendražmogiškų ir dvasinių vertybių, ir padėtų subręsti brandžiomis asmenybėmis.“ Vėliau, kreipdamasis į tėvus, kapelionas vylėsi, kad tėvai, privesdami savo vaikus Pirmosios Komunijos, nesijaus atlikę kažkokį „privalomą tradicinį žygdarbį“, bet į tikėjimą žiūrės kaip į realų kelią, kuriuo kasdien eidami patys, rodys gyvo tikėjimo pavyzdį savo vaikams.

Po Šv. Mišių kapelionas įteikė vaikams atminimo dovanėles, vaikai ir tėveliai padėkojo katechetėms, kurios rengė vaikus Pirmajai Komunijai, ir įteikė gėlių bei atminimo dovanėles.

Motinos dienos šventę pratęsė XVI Kauno miesto jaunučių chorų festivalio „TAU MANO MAMYTE“ koncertas. Kūrinius atliko: Kauno miesto švietimo įstaigų jaunučių chorai, solistės G. Zabielaitė ir M. Rodelevičiūtė. Akomponavo pianistas M. Bazaras. Atlikus muzikinę programą kun. T. Karklys pasidžiaugė mažųjų talentu gražiai dainuoti, pasveikino dar kartą visas mamytes, padėkojo ir įteikė dovanėles mokyklų mokytojams, paruošusiems vaikučius dainos festivaliui.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS