NATO karių sielovada

 

 

KAUNO ĮGULOS KAPELIONATAS RŪPINASI NATO PRATYBOSE „STEADFAST COBALT 2017“ DALYVAUJANČIŲ KARIŲ SIELOVADA IR EDUKACIJA

Balandžio 18 – birželio 7 d. Kaune vyksta NATO pratybos „Steadfast Cobalt 2017“. Pratybose dalyvauja kariai iš 25 NATO šalių. Kauno įgulos kapelionatas įsipareigojo pasirūpinti pratybose dalyvaujančių karių sielovada ir edukacija.

Kiekvieną sekmadienį pratybose dalyvaujantiems katalikams kariams Kauno įgulos kapelionato šventovėje organizuojamos Šv. Mišios arba ekumeninės pamaldos krikščioniškųjų konfesijų kariams. Bendrai maldai vadovauja Lietuvos kariuomenės ordinariato kunigas V. Langas ir Kauno įgulos kapelionato kapelionas mjr. T. Karklys.

Po bendros maldos kariams organizuojamos edukacinės programos bei pabendravimas prie kavos ar arbatos puodelio, mėgaujantis lietuvišku šakočiu.

Edukacinių užsiėmimų metu kariai turėjo galimybę susipažinti su Lietuvos kariuomenėje organizuojamu sielovadiniu gyvenimu, Kauno įgulos kapelionato šventovės istorija, išbandyti muzikinius gabumus, grojant garsiaisiais „Walcker“ vargonais, patirti aklųjų instaliacijos ypatumus.

Kapelionatas kariams organizavo pažintinę išvyką po Kauno senamiestį. Kariai aplankė Kauno pilį, Šv. Jurgio bažnyčią, Kauno arkikatedrą, Jėzuitų ir Vytauto Didžiojo bažnyčias.

Iki pratybų pabaigos kariams planuojami apsilankymai Kauno kunigų seminarijoje ir Paminklinėje Kristaus Prisikėlimo šventovėje.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS