Nuolatinio diakono pristatymas vadams

 

 

 

 

KAUNO ĮGULOS KARINIŲ VIENETŲ IR STATUTINIŲ STRUKTŪRŲ VADOVYBEI PRISTATYTAS KAUNO ĮGULOS KAPELIONATO NUOLATINIS DIAKONAS

Pradedant naująjį sielovadinį sezoną, rugsėjo 5 d.  Kauno įgulos kapelionato kapelionas mjr. T. Karklys Kauno įgulos karinių vienetų ir statutinių struktūrų vadovams pristatė nuolatinį diakoną vyr. srž. A. Jesinską.

Į pristatymą atvyko:  Maltos kariuomenės kapelionas kun.  J. M. Meli,  Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono vadas plk. ltn. R. Jurskis,  Lietuvos šaulių sąjungos vadas plk. ltn. G. Koryzna, Div. Gen. S. Raštikio Lietuvos kariuomenės mokyklos štabo viršininkas mjr. A. Ramanauskas,  Kauno įgulos karininkų ramovės viršininkas mjr. D. Mazurkevičius, Vytauto Didžiojo karo muziejaus direktorius ats. plk. K. Kuršelis, Vytauto Didžiojo šaulių antrosios rinktinės vadas ats. kpt. V. Žymančius,  Lietuvos kariuomenės karininkų ramovių pirmininkas ats. kpt. G. Deksnys,  Kauno apygardos vyriausias prokuroras D. Valkavičius, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotojas D. Pliavga, buvęs ilgametis Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkas v. t. plk. V. Rimkus, Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos I-osios komandos viršininko pavaduotojas v. t. mjr. G. Ogenskas, Kauno tardymo izoliatoriaus direktorius l. e. p. A. Venclovas, Kauno įgulos kapelionato referentė J. Matonytė.

Susirinkus į visus vienijančios Kauno Įgulos šventovės vidurį, kapelionas perskaitė Lietuvos kariuomenės apaštalinio administratoriaus arkivyskupo G. Grušo dekretą ir pristatė Kauno įgulos kapelionato nuolatinį diakoną vyr. srž. A. Jesinską. Paaiškinęs, kas yra diakonas ir kokios bus jo pareigos, kapelionas pakvietė diakoną trumpai prisistatyti ir  bendroje maldoje apglėbti visus Lietuvai tarnaujančius ir dirbančius žmones, šeimos narius, ir melsti taikos, ramybės sau ir pasauliui.

Sukalbėjus „Tėve mūsų“ maldą ir palinkėjus vieni kitiems ramybės, sveikinimo žodį tarė Maltos kariuomenės kapelionas kun. J. M. Meli. Vadovai sveikino naująjį kapelionato bendradarbį ir įteikė atminimo dovanėles.  

Vėliau kapelionas visus vadus pakvietė į šventovės rūsį pabendrauti prie šventinio pusryčių stalo.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS