Policijos pareigūnų priesaika

 

 

 

KAUNO ĮGULOS ŠVENTOVĖJE 25 JAUNUOLIAI PRISIEKĖ TARNAUTI LIETUVOS ŽMONĖMS

Rugpjūčio 17 d. Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) šventovėje neseniai pabaigę studijas Lietuvos policijos mokykloje net 25 jaunuoliai įsipareigojo tarnauti žmonėms ir pradėti darbą Kauno apskrities policijoje.

„Prisiekiu būti ištikimas (-a) Lietuvos Respublikai, gerbti ir vykdyti jos Konstituciją ir įstatymus, negailėti jėgų gindamas (-a) žmogaus teises ir laisves, visuomenės ir valstybės interesus, sąžiningai atlikti man patikėtas pareigas ir visada saugoti gerą vidaus tarnybos sistemos pareigūno vardą. Tepadeda man Dievas”, - būtent šie žodžiai šįryt aidėjo Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje.

Šventė prasidėjo policijos vėliavos pagerbimu, Lietuvos respublikos himnu ir  Šv. Mišiomis, kuriose malda apkabinti pradedantys tarnybą pareigūnai, prisiminti jų artimieji, tėveliai.

Kauno apskrities policijos kapelionas kunigas T. Karklys linkėjo, kad Lietuvos policijos šūkis „Ginti. Saugoti. Padėti.“ taptų jaunųjų pareigūnų profesinio pašaukimo pamatu, įsilietų į jų širdis ir leistų kasdien didžiuotis savimi. Kapelionas atkreipė dėmesį, kad: „galbūt ne visada sulauksite padėkos už pavyzdingą pareigų atlikimą, tačiau žinokite, kad didžiausias apdovanojimas yra kasdienis ir nuoširdus jūsų darbas. Jūs esate policijos pareigūnus ruošiančių įstaigų pasididžiavimas ir pažiba. Turite visas galimybes kurti gyvenimą, būti laisvais, tačiau atminkite, kad laisvė keliauja kartu su atsakomybe, o be atsakomybės – sunyksta. Tad būkite pavyzdžiu tiems, kurie nesupranta žodžio „laisvė“. Apkabinu malda ir linkiu, kad Viešpats saugotų ir globotų jus bei jūsų šeimas, kad šūkis „Ginti. Saugoti. Padėti.“ būtų kelrode žvaigžde profesiniame kelyje“.

Po bendros maldos įvyko pareigūnų priesaikos ceremonija ir palaiminimas, po kurio į visus šventės dalyvius, o ypatingai naujai prisiekusius, kreipėsi Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK) viršininkas D. Žukauskas.

„De jure ir de facto tapote tikrais pareigūnais. Svarbiausia – dirbkite iš širdies, tikėkite, saugokite ir padėkite. Atminkite, kad nesate vieni. Visos problemos, net ir pačios sudėtingiausios, yra išsprendžiamos“. – kalbėjo viršininkas.

Iškilmingos ceremonijos metu taip pat buvo apdovanoti bei pagerbti ir Kauno apskr. VPK pareigūnai, ištarnavę 15, 20 ir 25 metus vidaus tarnybos sistemoje.

Kauno AVPK informacija

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS