Prokurorai seminarijoje

 

 

 

KAUNO APYGARDOS PROKURORAI IR PROKURATŪROS DARBUOTOJAI APLANKĖ KAUNO KUNIGŲ SEMINARIJĄ

Spalio 5 d. popietę Kauno apygardos prokurorai ir prokuratūros darbuotojai, vadovaujami vyriausiojo apygardos prokuroro D. Valkavičiaus, lydimi Kauno įgulos kapelionato kapeliono kun. T. Karklio ir Kauno apskrities policijos kapeliono asistentės ses. F. Palaimaitės, aplankė Kauno kunigų seminariją.

Pirmiausiai aplankyta seminarijos Švč. Trejybės bažnyčia, pastatyta 1634 metais, priklausiusi bernardinių vienuolynui. Kapelionas svečiams papasakojo bažnyčios, kunigų rengimo Lietuvoje istoriją, pristatė interjerą, bažnyčioje esančias meno vertybes.

Ses. F. Palaimaitė pasiūlė prokurorų bendruomenei išnaudoti buvimą šventovėje ir pravedė trumpą meditaciją, po kurios svečiai, sustoję į vieningą bendrystės ratą, sukalbėjo Viešpaties maldą ir dvasinę susikaupimo akimirką apvainikavo taikos ir ramybės pasidalinimu tarpusavyje.

Šventovės koplyčioje svečius pasitiko seminaristas T. Kapcevičius. Jis pristatė svečiams besirengiančiųjų kunigiškąjai tarnystei gyvenimą, studijas, atsakė į gausius bendruomenės klausimus.

Išėjus iš šventovės, aplankyti buvę vienuolyno rūmai, svečių kambarys, valgomasis, apžiūrėtas nuostabiai sutvarkytas seminarijos kiemelis.

Kauno apygardos prokurorai sužavėti dėkoja seminarijos vadovybei už suteiktą galimybę susipažinti su šia dvasingumo oaze ir kunigų rengimo sistema Lietuvoje.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius Lionius CHARDINAS