Šeimų bendruomenės kūčios

 

 

 

 

KAUNO ĮGULOS KAPELIONATO ŠEIMŲ BENDRUOMENĖS KŪČIOS

Trečiąjį advento sekmadienį, gruodžio 17 d., Kauno įgulos kapelionato šeimos paskyrė bendrystės šventimui. Kaip ir kasmet, buvo organizuotos šeimų bendruomenės kūčios.

Sekmadienis tradiciškai prasidėjo šv. Mišiomis. Prieš jas, sustojus į gražų didelį ratą bažnyčios centre, gausus vaikų būrys drąsiai atsakinėjo į kapeliono Tomo užduodamus klausimus apie advento ir šv. Kalėdų prasmę, dalinosi atliktais gerais darbais. Įžiebę dar vieną adventinę žvakę, mažieji žengė prie altoriaus švęsti šv. Mišių. Jų metu, kaip ir kas sekmadienį, Dievo Žodžio klausytis nusileido į šiltą patalpą bažnyčios rūsyje.

 

Pasistiprinę Viešpaties dovanomis, šeimos keliavo į Kauno įgulos karininkų ramovę toliau švęsti bendrystę. Čia s. Fausta Rasa Palaimaitė SF išraiškingai pasekė gražią pasaką apie karalių ir princą ir palinkėjo visiems neužmiršti savo karališkos, dieviškos kilmės – būti ir jaustis Tėvo sūnumis ir dukterimis.

Kapelionas kun. Tomas Karklys pasidžiaugė gausia bendruomene, dar kartą visus pasveikino artėjančių švenčių proga, palinkėjo gausių Dievo palaiminimų ir tarpusavio supratimo. Po gražių linkėjimų visi susikibę rankomis pasimeldė Viešpaties vaikų maldą. Kiekvienas iš kapeliono rankų gavo po kalėdinį paveikslėlį ir lankstinuką, kurį galės panaudoti prie kūčių stalo savo šeimose.

Šeimos taip pat nuoširdžiai padėkojo kapelionui, visiems sielovados darbuotojams ir įteikė po  pintinę, kupimą įvairiausių gėrybių. Bendrystė tęsėsi toliau prie pačių su meile ruoštų vaišių stalo.

Kapelionas nuoširdžiai dėkoja aktyviai šeimų bendruomenės narei – Brigitai Baladinskienei ir kitiems šeimų  bendruomenės nariams prisidėjusiems prie šio gražaus susitikimo organizavimo.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS