Šv. Angelai Sargai

 

 

 

 

KAUNO ĮGULOS BAŽNYČIOJE IŠKILMINGAI PAMINĖTA LIETUVOS POLICIJOS GLOBĖJŲ ANGELŲ SARGŲ ŠVENTĖ

Spalio 2 d. 10 val. Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje susirinko uniformomis pasipuošę Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai bei Mykolo Romerio Universiteto Viešojo saugumo fakulteto studentai švęsti savo globėjų – Šv. Angelų Sargų – dienos. Ta proga buvo aukojamos Šv. Mišios, po kurių laukė studentų priesaika ir pareigūnų iškilminga apdovanojimų ceremonija.

Į šventę policijos pareigūnus pagerbti atvyko: Kauno apygardos vyriausiasis prokuroras D. Valkavičius, Kauno apylinkės vyriausioji prokurorė N. Urbonavičienė, Kauno rajono meras V. Makūnas, Kėdainių, Jonavos ir Kaišiadorių savivaldybių administracijų atstovai, Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkas V. Kerševičius bei kiti garbūs svečiai.

Šv. Mišias aukojo Kauno apskrities policijos kapelionai: kun. R. Bičkauskas ir kun. T. Karklys, asistavo kapelionato diakonas A. Jesinskas ir MRU Viešojo saugumo fakulteto studentai, liturginiu giedojimu bendrą maldą palydėjo Šv. Šeimos bendruomenės jaunimas, vadovaujamas Kauno apskrities policijos kapeliono asistentės ses. Faustos Palaimaitės.

Šventė pradėta policijos vėliavos pagerbimu ir Lietuvos Respublikos himno sugiedojimu.

„Jūsų kasdienybėje, jūsų pašaukime yra nuolatinė globa, pagalba žmogui. Jūs keičiatės – iš baudėjų tampate mūsų gyvenimo pakeleiviais. Išlikite ištikimi savo pašaukimui, kadangi nuo jūsų požiūrio į tai, ką darote, priklauso mūsų požiūris į jus. Šiandien, minėdami Šv. Angelų Sargų dieną, mes kalbame apie angelus. Būtent jūs esate mūsų žemiškieji angelai“, - Žodžio liturgijos metu visiems susirinkusiems svečiams, esamiems ir būsimiems policijos pareigūnams kalbėjo Kauno apskrities policijos kapelionas kun. R. Bičkauskas.

Prieš baigiamąjį Šv. Mišių palaiminimą būsimieji policijos ir pasienio pareigūnai, MRU Viešojo saugumo fakulteto pirmakursiai, priėmė priesaiką ir pasižadėjo gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir kitus įstatymus, saugoti Universiteto garbę, paklusti jo statutui, dorai atlikti savo pareigas. Studentus ir policijos pareigūnus pasveikino MRU Viešojo saugumo fakulteto dekanas dr. S. Greičius. Prisiekusius studentus ir visus Šv. Mišių dalyvius palaimino policijos kapelionai.

Po bendros maldos prasidėjo apdovanojimų ir sveikinimų ceremonija. Tądien policijos pareigūnų indėlį, kuriant saugią aplinką, įvertino Kauno apygardos prokurorai, Kaišiadorių, Jonavos, Kėdainių ir Kauno rajonų merai, veteranų ir Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos atstovai. Atsidėkojant už nuopelnus, nepriekaištingą bei ilgametę tarnybą atminimo ženklais, vardinėmis dovanomis bei padėkomis buvo apdovanotas nemažas būrys Kauno apskr. VPK pareigūnų.

Šiais metais pratęsta graži ir prasminga tradicija Policijos dienos proga apdovanoti pilietiškus gyventojus, kurių poelgiai prisideda puoselėjant ir stiprinant visuomenės saugumą, Už pagalbą atskleidžiant nusikalstamas veikas Vidui Druliai, Sauliui Sinickiui ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikoms įteiktos trys stilizuotos „Gėrio sergėtojo“ stiklinės angelo sargo statulėlės. Neliko nepastebėtas ir įmonės „DPD Lietuva“ atstovo poelgis, sulaikant nusikalstamą veiką padariusį asmenį. Už tai atstovui Donatui Ūkui įteikta vardinė dovana-laikrodis bei padėka įmonei.

Kauno AVPK ir Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS