Svečiai iš Rotenburgo policijos mokyklos

 

 

 

 

KAUNO ĮGULOS KAPELIONATE LANKĖSI VOKIETIJOS SAKSONIJOS ŽEMĖS ROTENBURGO POLICIJOS MOKYKLOS DARBUOTOJAI IR STUDENTAI

Kauno įgulos kapelionato kapeliono kuruojamo Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakulteto bendruomenė sulaukė svečių iš Vokietijos Saksonijos žemės Rotenburgo policijos mokyklos. Ta proga MRU VSF studentų atstovybė suorganizavo svečiams vizitą į   Kauno įgulos kapelionato šventovę.

Pareigūnus pasitiko Kauno įgulos kapelionato kapelionas mjr. T. Karklys.  Bažnyčios pusrūsyje, prie dedikacinių lentų kunigas papasakojo bažnyčios istoriją ir pakvietė atvykusiuosius ją apžiūrėti. Pakilus į bažnyčios erdves, svečiai sustojo ratu. Kapelionas trumpai pristatė Lietuvos kariuomenės Ordinariatą, kapelionų vykdomą sielovadą Lietuvos kariuomenėje bei kitose statutinėse struktūrose, atsakė į klausimus.

Svečiams pasidomėjus apie šventovėje esančius muzikinius instrumentus, kapelionas pravedė pažintinę paskaitėlę apie vargonus ir jais atliekamą muziką liturgijoje. Apžiūrėjus mažuosius penkių balsų vargonėlius, pareigūnai pakilo į vargonų salę prisiliesti prie garsiųjų Įgulos šventovės Walcker vargonų, pastatytų 1939 m. Lankytojai buvo nustebę, kad šį instrumentą pagamino jų tėvynainiai.

Nusileidę žemyn, svečiai dar aplankė „XXI a. katakombas“ - instaliaciją skirtą akliesiems. Sužinoję, kas yra didžiausia kliūtis aklojo gyvenime, sustojo bendrai nuotraukai. Ekskursiją apvainikavo pasivaikščiojimas bažnyčios pusrūsiais. Išlydėdamas svečius, kapelionas įteikė leidinį apie šventovę, linkėjo gausios Aukščiausiojo palaimos asmeniniame gyvenime ir profesinio pašaukimo kelyje.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS