Tėvo diena ir Teofilius Matulionis

 

 

 

 

KAUNO ĮGULOS ŠVENTOVĖJE PAGERBTAS BUVUSIO VYRIAUSIOJO KARIUOMENĖS KAPELIONO ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO ATMINIMAS IR BENDRA MALDA PAGERBTI GYVI IR MIRĘ TĖVAI

Artėjant pirmajam birželio mėnesio sekmadieniui – Tėvo dienai, bendra malda pagerbtas Dvasios tėvų, ypač buvusio vyriausiojo kariuomenės kapeliono arkivyskupo Teofiliaus Matulionio, kuris birželio 25 d. bus paskelbtas palaimintuoju, atminimas. Prisiminti ir pagerbti visi gyvi ir mirusieji šeimų tėvai.

Baigiantis darbo savaitei, birželio 2 d., penktadienį, į Įgulos šventovę susirinko Kauno įgulos karinių vienetų ir statutinių valstybės institucijų vadai, kariai, medikai, civiliai tarnautojai, pareigūnai, bendruomenė.

Šv. Mišias aukojo Lietuvos kariuomenės Ordinariato kancleris kun. dr. M. Sabonis, buvęs ilgametis bažnyčios rektorato bendradarbis kun. A. Kazlauskas, Kauno įgulos bažnyčios rektoriaus pagalbininkas kun. V. Vaškelis ir Kauno įgulos kapelionato kapelionas kun. T. Karklys. Homilijoje kanoninės teisės daktaras Mindaugas Sabonis, dirbęs Teofiliaus Matulionio bylos postulatoriumi, pristatydamas būsimojo palaimintojo asmenybę, susirinkusiems paaiškino, kas tai yra šventumas, ir palinkėjo jo siekti visiems.

Po bendros maldos Kauno įgulos kapelionas, pasveikinęs visus tėvus su Tėvo diena, pakvietė postulatorių trumpai pristatyti įdomesnius faktus iš būsimo palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio gyvenimo, papasakoti kaip vyksta beatifikacija – skelbimas palaimintuoju. Po to visi šventės dalyviai buvo pakviesti aktyviai dalyvauti beatifikacijos iškilmėse ir paraginti apžiūrėti ekspoziciją, skirtą arkivyskupui Teofiliui Matulioniui.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS