Tarptautinis kapelionų susitikimas

 

 

 

KAUNO ĮGULOS KAPELIONATE ĮVYKO TARPTAUTINIS KARO KAPELIONŲ SUSITIKIMAS

Rugsėjo 5 d. Kauno įgulos karininkų ramovėje įvyko tarptautinis karo kapelionų susitikimas. Į susitikimą atvyko Maltos kariuomenės kapelionas Joe M. Meli, Latvijos kariuomenės vyriausias kapelionas Elmars Plavinš, Lietuvos kariuomenės vyriausias kapelionas plk. ltn. Rimas Venckus, Lietuvos karinių jūrų pajėgų kapelionas kmd. ltn. Remigijus Monstvilas, Kauno įgulos kapelionato kapelionas mjr. Tomas Karklys, Kauno įgulos karininkų ramovės viršininkas mjr. Donatas Mazurkevičius ir Kauno įgulos kapelionato diakonas vyr. srž. Audrius Jesinskas.

Jau ne vienerius metus Kauno įgulos kapelionatas palaiko draugiškus santykius su Maltos ir Latvijos kariuomenių kapelionais. Šiais metais rugsėjo 3-10 d. draugišku vizitu Kauno įgulos kapelionate lankėsi Maltos kariuomenės karo kapelionas Joe M. Meli. Ta proga buvo suorganizuotas Maltos, Latvijos ir Lietuvos vyriausiųjų karo kapelionų susitikimas. Maltos ir Latvijos karo kapelionai susitiko pirmą kartą.

Susitikimo metu buvo aptartas tarptautinis karo kapelionų bendradarbiavimas, pasidalinta karių sielovadine patirtimi, nuspręsta ateityje dalyvauti bendruose mokymuose ir vystyti aktyvų bendradarbiavimą.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS