Antrasis kapelionas

Lietuvos kariuomenės Ordinariato apaštalinis administratorius arkivyskupas Gintaras Grušas, 2020 metų rugsėjo 8 dienos  Dekretu Nr.D- 2, paskyrė mjr. te­ol. lic. Sau­lių Kas­maus­ką į Lietuvos kariuomenės Ordinariato Ruklos įgulos II kapelionato antrojo kapeliono pareigas.

mjr. te­ol. lic. Sau­lius Kas­maus­kas (Vk) 1972 12 14*1996 06 16*2020 09 08

mob. tel. (612) 88 132

el. paštas: Sau­lius.Kas­maus­kas@mil.lt