Div. gen. S. Raštikio LK mokyklos kapelionatas

Lietuvos kariuomenės ordinaro 2011 m. spalio 10 d.  dekretu Nr. D-7  buvo įsteigtas Divizijos generolo   Stasio Raštikio LK mokyklos kapelionatas.

 

 

Puslapiai: