Dokumentai

 

 • Nepilnamečių ir pažeidžiamų grupių apsauga

  2022-09-01, įsigalioja Gairės, reglamentuojančios Katalikų Bažnyčios dvasininkų, pašvęstojo gyvenimo institutų ar apaštališkojo gyvenimo draugijų narių ir kitų Bažnyčioje tarnaujančių asmenų elgesį su nepilnamečiais ir pažeidžiamais suaugusiais. 

 • LKO asmens duomenų apsaugos ir tvarkymo taisyklės

  2018 m. gegužės 25 d. patvirtintos Lietuvos kariuomenės Ordinariato asmens  duomenų apsaugos ir tvarkymo taisyklės.

 • Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos sutartis

  Šventasis Sostas ir Lietuvos Respublika (toliau - Susitariančiosios šalys), siekdamos užtikrinti nuolatinę sielovadą Lietuvos Respublikos kariuomenėje tarnaujantiems

 • LK Ordinariato statutas

  Remdamasis Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos sutartimi dėl Lietuvos Respublikos kariuomenėje tarnaujančių katalikų sielovados, pasirašyta 2000 metų gegužės 5 dieną Vilniuje ir įsigaliojusia po apsikeitimo ratifikavimo 

 • Lietuvos kariuomenės Ordinariato reglamentas

  Po Lietuvos Vyskupų Konferencijos ir Krašto apsaugos ministerijos 2002 m. rugpjūčio 2 d. Susitarimo Nr. 140 „Dėl Lietuvos kariuomenės Ordinariato reglamento“ atliktų pakeitimų - suvestinė redakcija nuo 2016-12-09

   

Puslapiai: