Dokumentai

 

 • Nepilnamečių ir pažeidžiamų grupių apsauga

  2022 m. rugsėjo 1 d., įsigalioja Gairės, reglamentuojančios Katalikų Bažnyčios dvasininkų, pašvęstojo gyvenimo institutų ar apaštališkojo gyvenimo draugijų narių ir kitų Bažnyčioje tarnaujančių asmenų elgesį su nepilnamečiais ir pažeidžiamais suaugusiais. 

 • LKO asmens duomenų apsaugos ir tvarkymo taisyklės

  2018 m. gegužės 25 d. patvirtintos Lietuvos kariuomenės Ordinariato asmens  duomenų apsaugos ir tvarkymo taisyklės.

 • Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos sutartis

  Šventasis Sostas ir Lietuvos Respublika (toliau - Susitariančiosios šalys),
  siekdamos užtikrinti nuolatinę sielovadą Lietuvos Respublikos kariuomenėje tarnaujantiems

 • LK Ordinariato statutas

  Remdamasis Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos sutartimi dėl Lietuvos Respublikos kariuomenėje tarnaujančių katalikų sielovados, pasirašyta 2000 metų gegužės 5 dieną Vilniuje ir įsigaliojusia po apsikeitimo ratifikavimo 

 • Lietuvos kariuomenės Ordinariato reglamentas

   P a k e i č i a m e Lietuvos kariuomenės Ordinariato reglamentą, patvirtintą Lietuvos Vyskupų Konferencijos ir Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos 2002 m. rugpjūčio 2 d.    susitarimu Nr. 140 „Dėl Lietuvos kariuomenės Ordinariato reglamento“.

   

Puslapiai: