LKA kapelionas


Ge­ne­ro­lo Jo­no Žemai­čio Lie­tu­vos ka­ro aka­de­mi­jos ka­pe­lio­na­to  ka­pe­lio­nas
– 
mjr. bažn. t. dr. Mindaugas Sabonis (Kš)  1977 10 21*2003 06 22 *2015 11 09

 

Šilo g. 5a, 10322 Vil­nius, tel. (5) 210 35 11, faks. (5) 212 73 18, 
mob. tel.  (641) 44 277 
el. paštas: Mindaugas.Sabonis@mil.lt.

 


Apie žmogų, nepasiklydusį istorijoje. Pokalbis su T. Matulionio bylos postulatoriumi kun. bažn. t. dr. Mindaugu Saboniu. Saulena Žiugždaitė, Bernardinai.lt, 2017-01-10

Dievo Žodis: Kad išliktumėte gyvi - kpt. kun. Mindaugas Sabonis. Evangelijos komentaras gavėnios IV sekmadieniui.  Paskelbta 2016-03-04

Dievo Žodis: Ten kur vakuumo nėra - kpt. kun. Mindaugas Sabonis.  Šiame Evangelijos komentare, kun. Mindaugas Sabonis kviečia kitaip pažvelgti į savo situaciją ir Dievo atsaką. Žnegti ten kur vakuumo nėra.  Paskelbta 2016-04-28

Kun. Mindaugas Sabonis: Paprastai šventieji stebuklų nedaro, jei jų neprašome. Monika Midverytė OFM, Bernardinai.lt, 2015-03-04