Sinodinis kelias LK Ordinariate

Išsamiai apie SinodąSinodinis kelias Lietuvoje

Parengiamasis dokumentas

Vademekumas (praktinis vadovas)

 Popiežiaus Pranciškaus kalbos ir tekstai apie Sinodą.

Sinodinių susitikimų temos

Visais klausimais dėl sinodo ir sinodinio kelio susitikimų galima kreiptis į savo kapelionatų koordinatorius:

LK Ordinariato vyskupijos koordinatoriai:

Mjr. bažn. t. dr. Mindaugas Sabonis LK Ordinariato kancleris, Ge­ne­ro­lo Jo­no Žemai­čio Lie­tu­vos ka­ro aka­de­mi­jos ka­pe­lio­na­to  ka­pe­lio­nas
mob. tel. (641) 44 277 
el. paštas: 
Mindaugas.Sabonis@mil.lt.

Rozvita Vareikienė LK Or­di­na­ria­to informacijos rinkimo spe­cia­lis­tė
Tel. (5) 265 75 00, mob. (686)53507
el. paštas: 
Rozvita.Vareikiene@mil.lt ; sinodas.Ordinariatas@gmail.com

 Kapelionatuose sinodinio kelio grupelių koordinatoriai:

1. Plk. ltn. mgr. Rimas Venckus Šv. Ignoto kapelionato kapelionas, Šv. Ignoto bažnyčios rektorius
               Tel. (5) 278 70 12, mob. tel. (612) 38 851
               el. paštas: 
Rimas.Venckus@kam.lt

2. Plk. ltn. Re­mi­gi­jus But­ke­vi­čius LK Sausumos pajėgų, Šv. Arkangelų,  kapelionatų kapelionas
                         mob. tel. (620) 49 021
                         el. p. Re­mi­gi­jus.But­ke­vi­cius@mil.lt

 3. Plk. ltn. dr. Virginijus Veilentas  LK Karinių oro pajėgų, Panevėžio įgulos, Šiaulių įgulos kapelionatų  ka­pe­lio­nas
           mob. tel. (687) 00 874
           el. paštas: vei­len­tas@gmaill.com

 Vyr. srž. Emilijus Malinauskas kapeliono plk. ltn. Virginijaus Veilento padėjėjas
           mob. tel.  (652) 15 750 ; KATT 51152
           el. paštas: Emilijus.Malinauskas@mil.lt

Gr. Mantas Čepas kapeliono plk. ltn. Virginijaus Veilento padėjėjas
                      mob. tel. (600) 87625 ;
                     el. paštas: Mantas.Cepas@.mil.lt

4. Plk. ltn. mgr. Re­mi­gi­jus Monst­vi­las Karinių jūrų pajėgų, Klaipėdos įgulos ka­pe­lio­na­tų ka­pe­lio­nas
            mob. tel. (686) 33 161
           el. paštas: Remigijus.Monstvilas@mil.lt

Diakonas Nerijus Čapas OFS kapeliono plk. ltn. Re­mi­gi­jaus Monst­vi­lo padėjėjas)
                      mob. tel. (699) 13 671
                      el.p:  Nerijus.Capas@mil.lt

5. Mjr. te­ol. dr. Ar­nol­das Val­kaus­kas Ruklos įgulos I ka­pe­lio­na­to  ka­pe­lio­nas
                     tel. (37) 30 78 46, mob. tel. (648) 75 623
                     el. paštas: kapelionas.arnoldas@gmail.comAr­nol­das.Val­kaus­kas@mil.lt

6. Mjr. mgr. Sau­lius No­re­tas Ruklos įgulos II ka­pe­lio­na­to  ka­pe­lio­nas
                     mob. tel. (685) 32 128
                    el. paštas: Saulius.Noretas@mil.lt

 Mjr. te­ol. lic. Sau­lius Kas­maus­kas Ruklos įgulos II ka­pe­lio­na­to  ka­pe­lio­nas
           mob. tel. (612) 88 132
           el. paštas: Sau­lius.Kas­maus­kas@mil.lt

Eil. Viktoras Nacas kapeliono mjr. Sauliaus Noreto padėjėjas
          KATT 21608; mob. tel. (609)65768
          el.pastas:viktoras.nacas@kam.lt

7. Kpt. Tadas PIKTELIS Vilniaus įgulos kapelionato ka­pe­lio­nas
           mob. tel.  (650) 19 852
           el. paštas: Tadas.Piktelis@kam.lt          

 8. Mjr. To­mas Kar­klys Kauno įgulos ir Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokyklos kapelionatų kapelionas, Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios rektorius
             tel. (37) 22 62 66, mob. tel. (687) 85 389
             el. paštas: kaunosoboras@gmail.com

  Diakonas Audrius Jesinskas kapeliono mjr. Tomo Karklio padėjėjas
                        mob. tel. (600) 71 459,
                        el. paštas jesinskas.audrius@gmail.com

9.  Kpt. relig. m. mgr. Saulius Kristapavičius Alytaus įgulos ir Logistikos valdybos kapelionatų kapeliona
                       mob. tel. (651) 92 519
                       el. paštas Saulius.Kristapavicius@mil.lt

10.  Mjr. Ed­var­das Ba­niu­lis Tauragės įgulos, Marijampolės įgulos kapelionatų ir Brigados generolo  Motiejaus Pečiulionio artilerijos bataliono ka­pe­lio­nas
             mob. tel. (686) 46 970
             el. paštas baruhas@gmail.com

Gr. EVALDAS PUKELIS kapeliono mjr. Edvardo Baniulio padėjėjas
                KATT 71464; mob. tel. (635) 16463
                el. paštas Evaldas.Pukelis@mil.lt      

 

  

 

 

 

 

 • Visų įžvalgų apibendrinimas

  „Sinodiniai susitikimai buvo įsiklausymo pratybos. Toks įsiklausymas turėtų tapti nuolatiniu Bažnyčios gyvenimo procesu. Jis turėtų nuolat tęstis.“

 • Sinodinės patirties peržvalga

   

 • Sinodinio kelio naujienos

  Gruodžio 28 d. pradėjo veikti „Asmeninių įžvalgų pateikimo anketa“

 • Pasiruošimas Sinodiniam keliui

  Dievo Bažnyčia yra šaukiama į Sinodą: Popiežius Pranciškus kviečia visą Bažnyčią apmąstyti ir išgyventi sinodiškumą – esmingą jos gyvenimui ir misijai.

 • Lietuva pradeda sinodinį kelią

  Lietuvos kariuomenės Ordinariate sinodinio kelio pradžia švenčiama spalio 19 d. 11.00 val. šv. Mišiose  pagrindinėje LK Ordinariato Vilniaus Šv. Ignoto bažnyčioje. Šv. Mišias aukoja LK Ordinariato apaštalinis administratorius arkivyskupas Gintaras Grušas.

 • Lietuvos vyskupų kreipimasis

  Žodis sinodas reiškia keliavimą drauge. „Keliaudama drauge ir kartu apmąstydama jau įveiktą kelią, Bažnyčia galės iš patirties mokytis, kokie procesai gali padėti jai gyventi bendrystėje, įgyvendinti dalyvavimą ir atsiverti misijai“ (PD, 1).

 • Dėl sinodinės Bažnyčios

  Vadovaujama Popiežiaus Pranciškaus, Bažnyčia šį sekmadienį Romoje pradės maldos ir Bažnyčios sinodiškumo apmąstymo kelią. Siūlome Jūsų dėmesiui XVI generalinės ordinarinės vyskupų sinodo asamblėjos Parengiamąjį dokumentą lietuvių kalba:


Puslapiai: