Pasiruošimas Sinodiniam keliui

Lapkričio 14 ir 16 dienomis   vyko Ordinariato  sinodinio kelio darbo grupės ir karo kapelionų susitikimai.
Darbo grupės susitikimas pradėtas malda už Sinodą (Adsumus Sancte Spiritus), po kurios dalyviai išklausė  Ordinariato sinodinio kelio koordinatorių – kun.   dr. Mindaugo Sabonio ir Rozvitos Vareikienės pranešimus apie Sinodo paskelbimo aplinkybes bei jo tikslus, siūlomą Sinodo darbo tvarką, tematiką ir metodus. Diskusijose buvo aiškinamasi, kad svarbu suprasti, jog visų mūsų tikslas yra ne kaip nors reformuoti ar keisti tikėjimo pagrindus ar Bažnyčios struktūrą, bet suvokti ir atpažinti Šventosios dvasios mums perduodamą žinią apie Bažnyčios misiją ir mūsų galimybę tapti tos misijos bendrakeleiviais.

Įdomūs pasirodė pranešėjo pastebėjimai apie jau vykstantį darbą Vokietijoje bei JAV. Šių šalių patirtis jau leidžia ir mums numatyti, kokios diskusijų ir refleksijų temos bus svarbiausios.

Susitikimo dalyviai diskusijoje pabrėžė, kad šiuolaikinė Bažnyčia Lietuvoje deramai atlieka savo misiją, tačiau, suprantama, reikia, kad į geresnę pusę keistųsi visuomenės nuomonė apie jos misiją, kad ji neliktų tik „ritualinių paslaugų organizacija“, socialinės rūpybos „skylių užkaišytoji“, ar socialinių konfliktų gesintoja. Bažnyčia, užuot buvusi tikėjimo bendrija, atrodo išsigandusi ar nepasiruošusi dabarties iššūkiams, kartais tampa pernelyg „teologiška“. Pasigirsta priekaištų, kad Bažnyčia galėtų veikti „paprasčiau ir pigiau“ ar savotiškai legalizuoti nuodėmes, kurių žmonės negali įveikti...

Kapelionų susitikime didžiausias dėmesys skirtas kariuomenės specifikai šiame sinodiniame kelyje. Pasak arkivyskupo Gintaro Grušo dirbdami kariuomenėje, galime pasiekti daugybę pakrikštytų, bet ne dažnai bažnyčią lankančių žmonių.

Sinodinio kelio koordinatoriai sutarė drauge su karo kapelionais iki gruodžio 1 d. suburti moderatorių grupes kapelionatuose, organizuoti moderatorių mokymus  bei pasiruošti specifiniam sinodinio kelio viešinimui  kariuomenėje.

Norėdami pajusti Sinodinio kelio dvasią, susitikimų dalyviai spontaniškai pradėjo pirmosios temos – „Kelionės bendrakeleiviai“ apmąstymo ir aptarimo.


Mokymai moderatoriams vyks ZOOM platformoje gruodžio 1 d., 2 d. ir 6 d. nuo 15 val. Susitikimo trukmė 1,5-2 val.

Moderatoriai kviečiami pasirinkti patogiausią dieną ir užsiregistruoti el. paštu sinodas.ordinariatas@gmail.com

Turintys klausimų, susijusiais su sinodiniu keliu Lietuvos kariuomenės Ordinariate, taip pat gali kreiptis el. paštu sinodas.ordinariatas@gmail.com, arba

skambinti šiais telefonais +370 5 265 75 00;  KATT 27000

Ordinariato kurijos informacija