kariai

 

KAUNO ŠV. ARKANGELO MYKOLO (ĮGULOS) BAŽNYČIOJE

Nuotrauka Rimanto Liudviko ŽIEMIO

 

MALDA UŽ PATIKĖTUS ŽMONES 

Šv. Mišios Įgulos bažnyčioje:

sekmadieniais – 10 val. (už šeimas) ir 12 val. (už kapelionato bendruomenę).

šiokiadieniais – 12 val.

šeštadieniais – 10 val.

valstybinių ir kariuomenės švenčių-minėjimų proga – 10 val.

Šv. Mišios aukojamos įvairiomis intencijomis už visus, tiek gyvus, tiek mirusius.

Visi norintys, kad kapelionas pasimelstų viena ar kita intencija, gali kreiptis asmeniškai arba Įgulos bažnyčioje kasdien nuo 9 val. iki 15 val. į zakristiją.

Nuotrauka Lioniaus CHARDINO  

 Rožinio malda Įgulos bažnyčioje

šiokiadieniais – 11.30 val.

 

 

 

Nuotrauka Lioniaus CHARDINO

 

KAUNO ĮGULOS KARINIUOSE VIENETUOSE

 

Nuotrauka iš Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono ryšių su visuomene skyriaus archyvo

RELIGINIS, MORALINIS, PILIETINIS UGDYMAS 

Pagal iš anksto sudarytą veiklos ketvirčio planą, suderintą su įgulos karinių vienetų vadais, Kauno įgulos kapelionas:

a) skaito paskaitas,

b) veda teminius užsiėmimus,

c) organizuoja konferencijas,

d) organizuoja dokumentinių filmų peržiūras-aptarimus.

 

Nuotraukų autoriai Kauno įgulos kariniuose vienetuose tarnaujantys kariai 

 

ASMENINIAI POKALBIAI, DVASINĖ PAGALBA

Didžiąją veiklos laiko dalį kapelionato kapelionas skiria asmeniniam bendravimui su įgulos kariniuose vienetuose tarnaujančiais kariais, civiliais tarnautojais, o reikalui esant, ir su šeimų nariais.

Pagal iš anksto numatytą užsiėmimų grafiką,  kapelionas atvyksta į karinį vienetą vesti užsiėmimus, o po jų skiria laiko asmeniniam bendravimui. 

Atsiradus asmeniniam poreikiui pabendrauti su kapelionu vienu ar kitu iškilusiu klausimu, prireikus kapeliono dvasinės ar moralinės pagalbos išspręsti vieną ar kitą asmeninę, tarnyboje ar šeimoje iškilusią problemą, drąsiai ir betarpiškai galima kreiptis į kapelioną. Jums bus skirta dėmesio tiek, kiek tik reikės. Iškilus rimtoms problemoms yra galimybė kreiptis į kapelionato psichologus.

 

BUVIMAS KARTU TARNYBOS VIETOJE IR DALYVAVIMAS KARIŲ PRATYBOSE

Kad geriau pažintų ir suprastų kariuomenėje tarnaujančių ir dirbančių žmonių gyvenimą, iššūkius, lūkesčius, problemas, įvairių kariuomenės karinių vienetų veiklos specifiką, Kauno įgulos kapelionas stengiasi kuo dažniau lankytis kariniuose vienetuose ir praleisti kuo daugiau laiko su tarnaujančiais kariais ir dirbančiais civiliais tarnautojais bei, pagal galimybes, dalyvauti karinių vienetų organizuojamose karių pratybose. 

Reguliariai vykdamas į suplanuotus užsiėmimus ar susitikimus, kapelionas aplanko visus kapelionatui priskirtus Kauno įgulos karinius vienetus. 

Kapeliono vizitai į tarptautines taikos palaikymo misijų vietas

Apgailestauju, kad sveikatos problemos neleidžia ilgesnį laiką praleisti su kariais tarptautinių operacijų rajonuose. Tačiau labai džiaugiuosi, kad suteiktos galimybės bent trumpam pabūti tarptautinių taikos palaikymo misijų vietose suteikė puikią patirtį: 

2003 m. Afganistanas (Bagramo karinė bazė) Šv. Kalėdų proga su SOP vadovybe aplankant SOP eskadrono „Aitvaras“ karius, dalyvavusius JAV vadovaujamoje kontrteroristinėje operacijoje „Tvirta taika“ (angl. „Enduring Freedom") Afganistane. 

2005 m. Kosovas („White eagle“ karinė bazė) sausio mėn. 21-22 dienomis su Lietuvos Savanorių Pajėgų delegacija aplankant buvusios Jugoslavijos, dabartinėje Kosovo provincijoje esančią karinę  bazę,  kur kartu su lenkais ir ukrainiečiais tarnavo savanorių pajėgų kariai iš Lietuvos.

2006 m. Afganistanas (Kabulas, Čakčaranas PAG-4 bazė) nuo gruodžio mėn. 19 d. iki sausio 3 d. su Lietuvos Savanorių Pajėgų vadu ir Gynybos štabo viršininko pavaduotoju ryšiams ir informacinėms sistemoms aplankant Lietuvos karius, tarnaujančius Kabule logistinės paramos elemente ir PAG-4 karių kontingentą, tarnaujantį Goro provincijos sostinės Čakčarano pašonėje įkurtoje karinėje bazėje.

Nuotraukų autorė J. srž. Julija MIŠINAITĖ, PAG-4 

Kapeliono dalyvavimas Lietuvoje karinių vienetų organizuojamose pratybose

Kauno įgulos kapelionas pagal galimybes stengiasi mielai dalyvauti visose kapelionato karinių vienetų organizuojamose pratybose, į kurias pratybų organizatoriai pakviečia. Tai puiki proga susipažinti su karių vykdomomis užduotimis, pačiam sudalyvauti veiksmuose, pabendrauti su kariais.

Nuotraukų autoriai Kauno įgulos kariniuose vienetuose tarnaujantys kariai

 

KAUNO ĮGULOS KARINIUOSE VIENETUOSE TARNAUJANČIŲ KARIŲ IR DIRBANČIŲ CIVILIŲ TARNAUTOJŲ ŠEIMŲ LANKYMAS

Daug dėmesio kapelionas skiria karių šeimų sielovadai (žr. puslapyje „šeimos“).

Jeigu Kauno įgulos kariniuose vienetuose atsirastų norinčių, kad kapelionas aplankytų šeimą, pašventintų namus, pabendrautų, drąsiai galima kreiptis į kapelioną tel. nr. 8 687 85389 ir iš anksto sutarti susitikimo laiką.