Kapelionas


Šv. Arkangelų ka­pe­lio­na­to ka­pe­lio­nas (Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Or­di­na­ria­to ka­pe­lio­nas)  –

mjr. Ed­var­das Ba­niu­lis (Ko) 1970 05 15*1996 06 16*2011 10 10

Vo­kie­čių g. 5-8, 68137 Ma­ri­jam­po­lė,

mob. tel.  (686) 46 970, faks. (343) 91 899,

el. paštas: ba­ru­has@gmail.com