Lietuvos kariuomenės Ordinariatas

Lietuvos kariuomenės Ordinariatas įsteigtas 2000 m. lapkričio 18 d. Vatikano Vyskupų kongregacijos dekretu Christi discipuli, remiantis Šventojo Sosto ir mūsų valstybės sutartimi dėl Lietuvos Respublikos kariuomenėje tarnaujančių katalikų sielovados. Kariuomenės Ordinariatas rūpinasi karių, o taip pat civilių, dirbančių įvairiose kariuomenės institucijose, karo akademijų studentų bei jų šeimų narių sielovada. Kapelionai pasirengę padėti ir nekatalikams - kitoms konfesijoms ar religijoms priklausantiems kariuomenės žmonėms - kad ir jiems būtų suteikti atitinkami religiniai patarnavimai.

2004 m. po restauracijos pašventinta Šv. Ignoto bažnyčia Vilniuje yra pagrindinė Ordinariato bažnyčia - Ordinariato katedra. Įrengtos koplyčios Lietuvos generolo Jono Žemaičio karo akademijoje, Mokomajame pulke Rukloje, Tauragės batalione. Iš dalies Lietuvos kariuomenės dvasinėms reikmėms tarnauja Kauno šv. arkangelo Mykolo bažnyčia, dažniausiai vadinama Soboru ir Alytaus šv. Kazimiero bažnyčia. Kapelionai karius ir jų šeimų narius nuolat ruošia sakramentams - krikštui, sutvirtinimui, atgailai ir eucharistijai. Čia nuolat meldžiamasi už Lietuvos kariuomenę ir jos žmones, ypač už tuos, kurie tarnauja tarptautinėse taikos palaikymo misijose, čia formuojasi tai, ką bendrai galėtume įvardinti karišku dvasingumu.

Puslapiai: