Gen. J. Žemaičio Lietuvos karo akademijos kapelionatas


Atsižvegdamas į Lietuvos kariuomenės Ordinariato reglamento II skyriaus 9 straipsnį ir vadovaudamasis Lietuvos kariuomenės Ordinariato reglamento 10 straipsniu, Lietuvos kariuomenės Ordinariato apaštalinis administratorius arkivyskupas Gintaras Grušas 2019 m. gruodžio 18 d. dekretu Nr. D-4 „Dėl Lietuvos kariuomenės Ordinariato kapelionatų sudėties ir pavadinimų keitimo“, nustatė Lietuvos kariuomenės Ordinariatio kapelionatų sudėtį ir pavadinimus:

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kapelionatas:
 
1. Lietuvos karo akademija;
2. NATO Energetinio saugumo kompetencijos centras;
3. Informacinių technologijų tarnyba prie KAM;
4. LK Finansų ir apskaitos departamentas;
5. LK KMT SP Vilniaus rolė 1 MPV;
6. LK Sporto klubas.

Puslapiai: