LK mokyklos kapelionas

Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokyklos ka­pe­lio­na­to  ka­pe­lio­nas

(Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Or­di­na­ria­to ka­pe­lio­nas)  –

mjr. Tomas KARKLYS (Kn) 1974 09 12*1998 09 26*2020 11 06

S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no g. 100, 46263 Kau­nas,

mob. tel. (687) 85 389

el. paštas: kaunosoboras@gmail.com