Kapelionas

 

 Lietuvos kariuomenės Ordinariato apaštalinio administratoriaus arkivyskupo Gintaro Grušo 2021 m. gruodžio 14 d. Dekretu Nr. 6

į Vilniaus įgulos kapelionato ka­pe­lio­no pareigas  paskirtas Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Or­di­na­ria­to ka­pe­lio­nas  – 

kpt. Tadas PIKTELIS (Ks) 1986 12 18*2012 12 09*2021 12 20


Kairiūkščio g. 14, 08409 Vilnius,

 mob. tel.  (650) 19 852

el. paštas: Tadas.Piktelis@kam.lt