Kontaktai

                           
 
                    KARIUOMENĖS ORDINARIATAS
 
 
Lietuvos kariuomenės Ordinariato apaštalinis administratorius –
arkivyskupas Gintaras Grušas
Gimęs 1961 09 23
Kunigu įšventintas 1994 06 25
Vyskupu konsekruotas ir Lietuvos kariuomenės Ordinaru paskirtas 2010 09 04
 P
askirtas Lietuvos kariuomenės ordinariato apaštaliniu administratoriumi 2013 04 23
 
 
Lietuvos kariuomenės Ordinariato pagrindinė Šv. Ignoto bažnyčia
Šv. Ignoto g. 6, 01144 Vilnius
Laikinai einantis rektoriaus pareigas – Generalvikaras, vyriausiasis kariuomenės kapelionas plk. ltn. mgr. Ri­mas Venc­kus
 
                                    
                      ORDINARIATO KURIJA
 
Šv. Ignoto g. 6, 01144 Vilnius,
tel. (5) 273 55 25
el. paštas: ordinariat@kam.lt
 
Generalvikaras, vyriausiasis kariuomenės kapelionas –
plk. ltn. mgr. Ri­mas Venc­kus (T) 1973 05 09*1997 05 18*2011 03 14
Tel. (5) 278 70 12, mob. tel.  (612) 38 851,
el. paštas: Ri­mas.Venc­kus@kam.lt
 
Ku­ri­jos kanc­le­ris –
Kpt. bažn. t. dr. Mindaugas Sabonis (Kš)  1977 10 21*2003 06 22 *2015 11 09
Tel. (5) 278 70 13
mob. tel. (641) 44 277
el. paštas: Mindaugas.Sabonis@mil.lt
 
Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Or­di­na­ria­to informacijos rinkimo spe­cia­lis­tė –
Rozvita Vareikienė
Tel. (5) 265 75 00
el. paštas: Rozvita.Vareikiene@mil.lt 
 
Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Or­di­na­ria­to visuomenės informavimo spe­cia­lis­tė – 
Lau­ra Ju­re­vi­čiū­tė
Tel. (5) 273 55 25
el. paštas: Lau­ra.Ju­re­vi­ciu­te@kam.lt
 
Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Or­di­na­ria­to buhalterė sąskaitininkė –
Ali­na Be­niu­šy­tė
Tel. (5) 210 38 48
el. paštas: Ali­na.Be­niu­sy­te@kam.lt

Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Or­di­na­ria­to vy­resnysis spe­cia­lis­tas–
srž. Andrius Potockas
Tel. (5) 278 70 13
mob. tel. (646) 84729
el. paštas: Andrius.Potockas@mil.lt

Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Or­di­na­ria­to logistikos spe­cia­lis­tas–
Algimantas Barkauskas
Tel. (5) 273 55 23
mob. tel. (687) 77876
el. paštas: Algimantas.Barkauskas@kam.lt
 
Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Or­di­na­ria­to chormeisteris–
Vilimas Norkūnas
mob. tel. (647) 55330
el. paštas: vilimas.norkunas@gmail.com

Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Or­di­na­ria­to zakristijonas–
Rokas Petravičius
mob. tel. (637) 10904

kun. Vytautas Langas
mob. tel. (686) 72104

Diakonas vyr. srž. Audrius Jesinskas
mob. (600) 71459
                                             KARO KAPELIONAI
 
Krašto apsaugos ministerijos ir Lietuvos kariuomenės vadovybės bei kanceliarijos kapelionato kapelionas
(Lietuvos kariuomenės vyriausiasis kapelionas) –
plk. ltn. mgr. Rimas Venckus (T) 1973 05 09*1997 05 18*2011 10 10
Tel. (5) 278 70 12, mob. tel. (612) 38 851,
el. paštas: Rimas.Venckus@kam.lt
 
Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų kapelionato kapelionas
(Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Or­di­na­ria­to vy­res­ny­sis ka­pe­lio­nas) –
plk. ltn. Re­mi­gi­jus But­ke­vi­čius (Vk) 1975 05 26*2000 03 19*2011 10 10
Viršuliškių g. 36, 05110 Vilnius, mob. tel. (620) 49 021,
el. paštas: Re­mi­gi­jus.But­ke­vi­cius@mil.lt
           
Ge­ne­ro­lo Jo­no Žemai­čio Lie­tu­vos ka­ro aka­de­mi­jos ka­pe­lio­na­to  ka­pe­lio­nas
Kpt. bažn. t. dr. Mindaugas Sabonis (Kš)  1977 10 21*2003 06 22 *2015 11 09
Šilo g. 5a, 10322 Vil­nius, tel. (5) 210 35 11
mob. tel.  (641) 44 277
el. paštas: Mindaugas.Sabonis@mil.lt.
Šv. An­zel­mo kop­ly­čia
 
Karinių jūrų pajėgų ka­pe­lio­na­to  ka­pe­lio­nas (Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Or­di­na­ria­to vyresnysis ka­pe­lio­nas)  –
mjr. mgr. Re­mi­gi­jus Monst­vi­las (T) 1972 06 10*1996 06 09*2011 10 10
Naujoji uosto g. 24, 92244 Klaipėda,
mob. tel. (686) 33 161
el. paštas: Remigijus.Monstvilas@mil.lt 
 
Klaipėdos įgulos ka­pe­lio­na­to  ka­pe­lio­nas (Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Or­di­na­ria­to vyresnysis ka­pe­lio­nas)  –
mjr. mgr. Re­mi­gi­jus Monst­vi­las (T) 1972 06 10*1996 06 09*2011 10 10
Liepojos g. 5, 92289 Klaipėda,
mob. tel. (686) 33 161, faks. (46) 39 14 66,
el. paštas: Remigijus.Monstvilas@mil.lt
 
Tauragės įgulos ka­pe­lio­na­to  ka­pe­lio­nas   –
kpt. Saulius Kristapavičius (Kš)1985 11 25 *2013 04 14 *2015 11 09
Sakalinės g. 16, Sakalinės k., 72502 Tauragės r.,
mob. tel. (651 92 519)
el. paštas: Saulius.Kristapavicius@mil.lt
Šv. Mar­ty­no kop­ly­čia
 
Karinių oro pajėgų kapelionato ka­pe­lio­nas
(Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Or­di­na­ria­to vy­res­ny­sis ka­pe­lio­nas)  –
plk. ltn. dr. Vir­gi­ni­jus Vei­len­tas (P) 1961 03 01*1985 04 14*2011 10 10
Ge­di­mi­no g. 25, 44319 Kau­nas,
mob. tel. (687) 00 874
el. paštas: vei­len­tas@hot­mail.com, Virginijus.Veilentas2@mil.lt
 
L. e. Panevėžio įgulos ka­pe­lio­na­to  ka­pe­lio­no pareigas
(Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Or­di­na­ria­to vyresnysis ka­pe­lio­nas)  –
plk. ltn. dr. Vir­gi­ni­jus Vei­len­tas (P) 1961 03 01*1985 04 14*2012 10 08
Pajuosčio k., LT-38016 Panevėžio r.,
mob. tel. (687) 00 874
el. paštas: vei­len­tas@hot­mail.com, Virginijus.Veilentas2@mil.lt
 
Šiaulių įgulos kapelionato ka­pe­lio­nas
(Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Or­di­na­ria­to vy­res­ny­sis ka­pe­lio­nas)  –
plk. ltn. dr. Vir­gi­ni­jus Vei­len­tas (P) 1961 03 01*1985 04 14*2011 10 10
Lakūnų g. 3, 77103 Šiauliai,
mob. tel. (687) 00 874
el. paštas: vei­len­tas@hot­mail.com, Virginijus.Veilentas2@mil.lt
 
Ruklos įgulos I ka­pe­lio­na­to  ka­pe­lio­nas (Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Or­di­na­ria­to vy­res­ny­sis ka­pe­lio­nas)  –
mjr. te­ol. dr. Ar­nol­das Val­kaus­kas (Kn) 1961 11 14*1988 05 29*2011 10 10
Didžio­jo Lie­tu­vos et­mo­no Jo­nušo Rad­vi­los mo­ko­ma­sis pul­kas,
Ruk­la, 55025, Jo­na­vos r.,
tel. (37) 30 78 46, mob. tel. (648) 75 623,
el. paštas: kapelionas.arnoldas@gmail.com, Ar­nol­das.Val­kaus­kas@mil.lt
 
Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokyklos ka­pe­lio­na­to  ka­pe­lio­nas
(Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Or­di­na­ria­to vy­res­ny­sis ka­pe­lio­nas)  –
mjr. te­ol. lic. Sau­lius Kas­maus­kas (Vk) 1972 12 14*1996 06 16*2011 10 10
S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no g. 100, 46263 Kau­nas,
mob. tel. (612) 88 132
el. paštas: Sau­lius.Kas­maus­kas@mil.lt
 
Vilniaus įgulos kapelionato ka­pe­lio­nas (Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Or­di­na­ria­to ka­pe­lio­nas)  –
Kpt. bažn. t. dr. Mindaugas Sabonis (Kš)  1977 10 21*2003 06 22 *2015 11 09
Kairiūkščio g. 14, 08409 Vilnius,
mob. tel.  (641) 44 277
el. paštas: Mindaugas.Sabonis@mil.lt.
 
 
Marijampolės įgulos ka­pe­lio­na­to ka­pe­lio­nas (Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Or­di­na­ria­to ka­pe­lio­nas)  –
mjr. Ed­var­das Ba­niu­lis (Ko) 1970 05 15*1996 06 16*2011 10 10
Vo­kie­čių g. 5-8, 68137 Ma­ri­jam­po­lė,
mob. tel.  (686) 46 970
el. paštas: ba­ru­has@gmail.com
 
Ruklos įgulos II ka­pe­lio­na­to  ka­pe­lio­nas (Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Or­di­na­ria­to ka­pe­lio­nas)  –
mjr. mgr. Sau­lius No­re­tas (Ko) 1974 02 19*2001 06 03*2011 10 10
Karaliaus Mindaugo g. 11, Rukla, 55285 Jonavos r.,
mob. tel. (685) 32 128
el. paštas: Saulius.Noretas@mil.lt
 
Kauno įgulos kapelionato ka­pe­lio­nas (Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Or­di­na­ria­to ka­pe­lio­nas),
Kau­no Šv. ar­kan­ge­lo My­ko­lo (Įgu­los) baž­ny­čios rek­to­rius
mjr. To­mas Kar­klys (Kn) 1974 09 12*1998 09 26*2011 10 10
Ne­pri­klau­so­my­bės a. 14a, 44320 Kau­nas,
tel. (37) 22 62 66, mob. tel. (687) 85 389,
el. paštas: so­bo­ras@ta­kas.lt
 
Alytaus įgulos ka­pe­lio­na­to ka­pe­lio­nas (Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Or­di­na­ria­to ka­pe­lio­nas) – 
mjr. te­ol. lic. Sau­lius Kas­maus­kas (Vk) 1972 12 14*1996 06 16*2011 10 10
Ulonų g. 14, 62157 Alytus,
mob. tel. (612) 88 132
el. paštas: Sau­lius.Kas­maus­kas@mil.lt