Kapelionas

Panevėžio įgulos ka­pe­lio­na­to  ka­pe­lio­nas (Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Or­di­na­ria­to vyresnysis ka­pe­lio­nas)  –

plk. ltn. dr. Vir­gi­ni­jus Vei­len­tas (P) 1961 03 01*1985 04 14*2012 10 08

Pajuosčio k., LT-38016 Panevėžio r.,

mob. tel. (687) 00 874

el. paštas: vei­len­tas@hot­mail.com, Virginijus.Veilentas2@mil.lt

 

 

 

 

 

  

2017-09-17 - 2017-09-22 Romoje, „Pijaus IX” kareivinių karininkų klube, vyko Tarptautinės kariuomenės sielovados organizacijos AMI generalinė asamblėja. Lietuvos kariuomenės ordinariatui atstovavo Karinių oro pajėgų kapelionas kunigas majoras Virginijus Veilentas.

2016-09-13 Marijos radijo laidos "Aktualijos" įrašas. Šiluvos atlaiduose Liutauras Serapinas kalbina kariuomenės vyresnyjį kapelioną kunigą mjr. dr. Virginijų Veilentą apie tai, kaip LR Kariuomenė švenčia Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidus, kaip palydi šauktinius į gyvenimą, kokius uždavinius sprendžia kariuomenės kapelionai, kaip keičiasi karių dvasinis ir moralinis veidas nepriklausomoje Lietuvoje

Kapelionas V.Veilentas: norisi kuo daugiau laiko praleisti danguj

Pokalbis su kapelionu, kurį galima sutikti ir žemėje, ir danguje (foto)

Šventadienio mintys