vaikai

 

Nuotrauka Lioniaus CHARDINO

KAUNO ŠV. ARKANGELO MYKOLO (ĮGULOS) BAŽNYČIOJE

„Anuomet atvesta pas jį vaikų, kad uždėtų rankas ant jų ir pasimelstų. Mokiniai draudė.  Bet Jėzus tarė: „Leiskite mažutėlius ir nedrauskite jiems ateiti pas mane, nes tokių yra dangaus karalystė“.  Ir, uždėjęs ant jų rankas, jis keliavo toliau.“

(Mt 19, 14-15)

Vaikų sielovados vadovė Jūratė MATONYTĖ

Informacija pasiteiravimui (vadovės Jūratės MATONYTĖS ir kt.) pateikta puslapyje KONTAKTAI.

Nuotrauka Lioniaus CHARDINO

Kiekvieną sekmadienį 10 val. švenčiamos Šv. Mišios šeimoms.

Jose dalyvauja vaikai, besiruošiantieji Pirmajai Komunijai, su savo tėveliais, broliukais ir sesutėmis. Taip pat dalyvauja daug kitų šeimų su vaikais, priklausančių Kauno įgulos kapelionatui, ar tiesiog pamilusių šią bažnyčią ir tapusių besirenkančios bendruomenės dalimi. 

Šiose Šv. Mišiose ypatingas dėmesys skiriamas vaikams. Siekiama Šv. Mišių liturgiją priartinti prie mažutėlių, kad jiems Eucharistijos šventimas būtų gyvas, įdomus, artimas, kartais netgi žaismingas, bet visada išsaugantis savo sakralumą. Šv. Mišių liturgijos dalys vaikams yra nuolat aiškinamos ir primenamos, jie įtraukiami į dialogą, dėl to tampa aktyviais dalyviais. 

Pirmoji svarbi dalis, vaikus įtraukianti Šv. Mišių pradžioje, yra įžangos procesija, kurioje visi drauge, lydimi kunigo ir būsimo diakono, keliauja link altoriaus.

Nuotraukos Lioniaus CHARDINO 

Antroji Šv. Mišių dalis, priartinta prie mažųjų, yra „Dievo Žodžio skaitymas vaikams suprantama kalba“, kuris vyksta Žodžio liturgijos metu, nusileidus į šiltą bažnyčios rūsyje esančią patalpą. Čia skaitoma tos dienos Šv. Mišių Evangelija ar kiti Žodžio liturgijos skaitiniai, stengiantis juos paaiškinti vaikams suprantamais žodžiais, iškelti aktualius klausimus. Dievo Žodžio skaitymas dažnai palydimas vaikiškomis giesmelėmis, taip įtraukiant visus dalyvaujančius.

Nuotraukos Lioniaus CHARDINO

Kiekvienose sekmadienio 10 val. Šv. Mišiose vaikams leidžiama atnešti atnašas. Eucharistijos liturgijos metu jie visuomet yra labai arti altoriaus, todėl Perkeitimas ir Pakylėjimas jiems tampa artimas Paskutinės Vakarienės dalyvių patirčiai. O Komunijos apeigose vaikai gali išgyventi tikrą Bažnyčios kaip Bendruomenės ir Šeimos vienybę, sustoję į bendrą didelį ratą ir susikibę rankomis. Suaugusiems priimant Eucharistiją, vaikai juos palydi savo maldelėmis. O Šv. Mišių pabaigoje, po bendro palaiminimo, gauna ir asmeninį kunigo rankų uždėjimą, po kurio bėga toliau švęsti sekmadienį į vaikų bendruomenę „Židinukas“ arba kartu su savo šeimomis.

Nuotraukos Lioniaus CHARDINO 

Kiekvieną sekmadienį, iš kart po Šv. Mišių, vaikų sielovados vadovė kviečia  į vaikų bendruomenės „Židinukas“ susirinkimus, kurie vyksta Įgulos bažnyčios rūsyje. Šių susitikimų metu žaidžiama, užsiimama kūrybine veikla, o artėjant didžiosioms metų šventėms, ruošiamasi parodomosioms programėlėms-vaidinimams. Taip ugdomas vaikų krikščioniškas bendruomeniškumas, įprasminamas sekmadienis, o bažnyčia tampa namais, kuriuose gera būti kartu.

Tuo pačiu metu, kuomet vaikai susirenka į savo bendruomenėlę, jų tėveliai dalyvauja savojoje tėvų bendruomenėje. Įvairių metinių švenčių proga visos šeimos (tėveliai su vaikais) susiburia drauge, kad džiaugtųsi ir švęstų kartu. Šv. Kalėdų ir Šv. Velykų proga vaikai turi galimybę pasirodyti, pasidalinti savo gabumais ir talentais, o tėveliai gali pasidžiaugti ir didžiuotis savo atžalomis.

Nuotraukos iš šeimų bendruomenės archyvo