Aušros Vartų švč. Mergelės Marijos gailestingumo motinos atlaidai

Aušros Vartų švč. Mergelės Marijos gailestingumo motinos atlaidai
2019 m. lapkričio 9–17 d. 

Kiekvieną Atlaidų dieną tikintieji kviečiami apmąstyti seniausios maldos Dievo Motinai „Tavo apgynimo šaukiamės“ kreipinius, kuriais visų tautų ir beveik visų apeigų krikščionys nuo III a. meldžia Mergelės Marijos globos ir užtarimo.

Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidų metu bus meldžiamasi už Lietuvos kariuomenę bei policiją, Bažnyčios karitatyvines tarnystes, žemdirbius, kunigus ir pašvęstojo gyvenimo narius, Lietuvos seminaristus, žiniasklaidos darbuotojus, vaikus, mokytojus, katechetus, valstybės tarnautojus, politikus, ligonius, gydytojus, slaugytojus, šeimas, išeiviją, jaunimą ir ateitininkus,  raginant visus tikinčiuosius puoselėti krikščionių vienybę, taiką, džiaugsmą, bendruomeniškumą, geranoriškumą, kantrumą, skatinant gailestingai ir nuolankiai žvelgti į kitų trūkumus, neaukštinant savęs prieš kitus (plg. Fil 2, 3).

ŠEŠTADIENIS, LAPKRIČIO 9 D.
Atlaidų išvakarės

16.00 val. – Rožinio malda Aušros Vartų koplyčioje (lietuvių ir lenkų kalbomis)
18.00 val. – Šv. Mišios bažnyčioje (lietuvių ir lenkų kalbomis)

SEKMADIENIS, LAPKRIČIO 10 D.
Vilniaus I dekanatas

08.30 val. – Aušros Vartų koplyčioje
11.00 val. – Už Vilniaus arkivyskupiją. Aušros Vartų koplyčioje prie atviro lango
(Arkivysk. G. Grušo pamokslas)
19.00 val. – Už Marijos legiono ir Gyvojo Rožinio narius

PIRMADIENIS, LAPKRIČIO 11 D.
Šalčininkų ir Varėnos dekanatai

08.30 val. – Aušros Vartų koplyčioje
11.00 val. – Už Panevėžio vyskupiją
15.00 val. – Už Kaišiadorių vyskupiją
17.00 val. – Aušros Vartų koplyčioje (ukrainiečių k.)

19.00 val. – Už žemdirbius

ANTRADIENIS, LAPKRIČIO 12 D.
Švenčionių ir Ignalinos dekanatai

08.30 val. – Aušros Vartų koplyčioje
11.00 val. – Už Šiaulių vyskupiją
15.00 val. – Už Lietuvos kariuomenę ir policiją
17.00 val. – Aušros Vartų koplyčioje (italų k.)

19.00 val. – Už žiniasklaidos darbuotojus

TREČIADIENIS, LAPKRIČIO 13 D.
Vilniaus II dekanatas

08.30 val. – Aušros Vartų koplyčioje
11.00 val. – Už kunigus ir pašvęstojo gyvenimo narius
15.00 val. – Už Vilkaviškio vyskupiją
17.00 val. – Aušros Vartų koplyčioje (anglų k.)

19.00 val. – Už seminaristus

KETVIRTADIENIS, LAPKRIČIO 14 D.
Trakų dekanatas

08.30 val. – Aušros Vartų koplyčioje
11.00 val. – Už Telšių vyskupiją
15.00 val. – Už vaikus, mokytojus ir katechetus
17.00 val. – Aušros Vartų koplyčioje (ispanų k.)

19.00 val. – Už valstybės tarnautojus ir politikus

PENKTADIENIS, LAPKRIČIO 15 D.
Vilniaus Kalvarijų dekanatas

08.30 val. – Aušros Vartų koplyčioje
11.00 val. – Už Kauno arkivyskupiją
15.00 val. – Už ligonius, gydytojus ir slaugytojus (lietuvių ir lenkų kalbomis)
17.00 val. – Aušros Vartų koplyčioje (prancūzų k.)

19.00 val. – Už Bažnyčios karitatyvines tarnystes
22.00 val. – Naktinė Švč. Sakramento adoracija Aušros Vartų koplyčioje

ŠEŠTADIENIS, LAPKRIČIO 16 D.
Naujosios Vilnios dekanatas

08.30 val. – Aušros Vartų koplyčioje
11.00 val. – Už šeimas ir išeiviją
15.00 val. – Už Baltarusijos tikinčiuosius (baltarusių k.)
17.00 val. – Aušros Vartų koplyčioje (rusų k.)
19.00 val. – Už ateitininkus ir jaunimą
22.00 val. – Naktinė Švč. Sakramento adoracija Aušros Vartų koplyčioje

SEKMADIENIS, LAPKRIČIO 17 D.
Pagrindinė atlaidų diena

08.30 val. – Aušros Vartų koplyčioje
11.00 val. – Už Tėvynę Lietuvą. Aušros Vartų koplyčioje prie atviro lango
(Aukoja Lietuvos vyskupai)
19.00 val. – Už atlaidų dalyvius

KIEKVIENOS ATLAIDŲ DIENOS PROGRAMA

06.30 val. – Šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje (lenkų k.)
08.00 val. – Rožinio malda Aušros Vartų koplyčioje (lietuvių k.)
08.00 val. – Švč. M. Marijos valandos bažnyčioje (lenkų k.)
08.30 val. – Šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje (lietuvių k.)
09.00 val. – Šv. Mišios bažnyčioje (lenkų k.)
10.30 val. – Novena ir malda už kunigus bažnyčioje (lietuvių k.)
11.00 val. – Šv. Mišios bažnyčioje (lietuvių k.)
13.00 val. – Šv. Mišios bažnyčioje (lenkų k.)
15.00 val. – Šv. Mišios bažnyčioje (lietuvių k.)
16.00 val. – Rožinio malda Aušros Vartų koplyčioje (lenkų k.)
17.00 val. – Šv. Mišios bažnyčioje (lenkų k.)

17.00 val. – Šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje (užsienio k.)
18.00 val. – Akatistas (giesmė Švč. M. Marijai) Aušros Vartų koplyčioje (lietuvių k.)
19.00 val. – Šv. Mišios bažnyčioje (lietuvių k.)

Kavinė „KANA“ (bažnyčios kriptoje) atidaryta kasdien nuo 10.00 val. iki 19.00 val.
Daugiau informacijos https://www.ausrosvartai.lt/

Parengta pagal Vilniaus Šv. Teresės parapijos informaciją