Birutės vardo diena

 

 

 

 

LDK BIRUTĖS KARININKŲ ŠEIMŲ MOTERŲ SĄJUNGA MINĖJO BIRUTĖS VARDO DIENĄ

2018 m. vasario 3 d. Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų sąjunga minėjo Birutės vardo dieną. Šią dieną tradiciškai susitinka birutietės iš visos Lietuvos. Birutiečių sąjunga jungia visoje Lietuvoje veikiančias draugijas, tai – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių, Marijampolės ir Alytaus draugijos.

Šventė prasidėjo Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje, kur Kauno įgulos kapelionas mjr. Tomas Karklys laimino birutiečių šeimas, linkėjo stiprybės ir išminties tiek atsakingoje tarnyboje, tiek kasdieniniame gyvenime.

Kapelionas mjr. Tomas Karklys pakvietė visą birutiečių bendruomenę – karininkus, birutietes ir jų šeimų narius – sustoti į bendrą ratą ir, susikibus už rankų, sukalbėti maldą, pagerbti visų žuvusių už Laisvę ir Tėvynę atminimą, taip pat prisiminti visas amžinybėn iškeliavusias birutietes. 

Toliau šventė persikėlė į Kauno įgulos karininkų ramovę, kur sąjungos pirmininkė Vilma Žukienė ir draugijų pirmininkės uždegė aukurą – birutiečių simbolį, skleidžiantį šilumą ir uždegantį kiekvieną širdį liepsnoti gražiais ir prasmingais darbais savo kraštui. Skambant kanklių muzikai, kunigaikštienės Birutės, Vytauto Didžiojo motinos, tapusios istoriniu lietuvės moters taurumo simboliu, atminimui skambėjo „Birutės daina“.

Viena džiugiausių šventės akimirkų – naujų narių priėmimas. Šiemet birutiečių gretas papildė septynios moterys, kurios, tardamos kiekvienai birutietei svarbius žodžius: „Birutės vardu, šventą ugnį nešu“, įsipareigojo prisidėti prie bendrų tikslų: ugdyti jaunimo patriotizmą, pilietinę savimonę, puoselėti lietuviškus šeimos papročius ir tradicijas, propaguoti tautinių drabužių dėvėjimą, dalyvauti organizuojant švietėjiškus renginius, propaguoti tautinę kultūrą, meną ir sveiką gyvenimo būdą. Kiekvienai naujai narei buvo įsegtas birutietės skiriamasis ženklas – segė, kurioje pavaizduota rūtos šakelė su karūna.

Teksto autorė vyr. srž. Ingrida KARALAVIČIENĖ

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS