Gyvenimas ir tikėjimas


Tikrasis mokymasis vyksta tada, kai asmuo ne tik skaito ir kaupia žinių bagažą, bet dalijasi savo gyvenimo ir religine patirtimi su kitais. Gyvenimo prasmės ir tikėjimo klausimai nėra išmokstami, kartais atsakymo į juos reikia ieškoti ilgai ir kantriai, todėl labai padeda tą pačią kelionę keliaujantieji bendrakeleiviai.

 

Todėl instituto rengiamų kursų, seminarų, rekolekcijų ir jų vedėjų užduotis – suteikti dalyviams jaukią aplinką, skatinti dalyvių pasisakymus, vadovauti diskusijoms, suteikti žinių, mokyti apmąstyti tai, ką patiria, mokyti melstis. Čia mokytis, bendrauti ir tobulėti gali visi suaugusieji, nepriklausomai nuo jų amžiaus, statuso ar išsilavinimo.

 Gyvenimo ir tikėjimo institutas