JVIB karių išvyka į Kryžių kalną

PRASMINGA INŽINERIJOS BATALIONO TRADICIJA − KRYŽIŲ KALNE KARIAI PASTATĖ KRYŽIŲ

Gegužės 22 d. Inžinerijos bataliono kariai, lydimi bataliono vado plk. ltn. Ramūno Jurskio, Kauno įgulos kapeliono mjr. Tomo Karklio ir diakono vyr. srž. Audriaus Jesinsko, apsilankė Kryžių kalne. Piligriminė kelionė į Kryžių kalną – graži ir prasminga Inžinerijos bataliono karių tradicija: kiekviena atnaujintos nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos karių laida, likus keletui dienų iki išleidimo į atsargą ceremonijos, čia pastato kryžių su prašymu globoti, saugoti ir suteikti stiprybės bataliono kariams.

Anksti ryte iš Kauno išvykę inžinieriai pirmiausia užsuko į Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedrą, kurioje kapelionas mjr. Tomo Karklys aukojo šv. Mišias. Inžinieriai meldėsi už tarnaujančius karius, už sėkmingai baigtą nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą, gražią ateitį ir laukiančius pasirinkimus. Bendra malda, didinga katedros aplinka sujungė karininkus, puskarininkius ir karius bendrystei bei sukūrė nepaprastą vienybės jausmą. Šv. Mišių pabaigoje kapelionas palaimino IV-osios bataliono nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos karių laidos kryžių.

Kryžių kalne kariai aplankė ankstesniais metais čia pastatytus Inžinerijos bataliono kryžius, klausėsi šios išskirtinės vietos istorijos, prisiminė popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymą Kryžių kalne 1993 m., pastatė katedroje palaimintą kryžių, daug kalbėjosi apie vertybes, tradicijų puoselėjimą, tarnybos draugus ir jų branginimą.     

Statyti kryžius yra graži lietuvių tradicija. Nuo senų laikų jie buvo statomi kapinėse ir šventoriuose, prie kelių ir kryžkelių, sodybose ir net laukuose. Kryžių kalne, anot seniausių pasakojimų, pirmieji kryžiai pastatyti maždaug XIX a. viduryje. Po sovietinės okupacijos laikotarpiu vykdytų griežtų draudimų kalne statyti kryžius ir bandymų jį įvairiais būdais sunaikinti kalnas tapo didvyriško pasipriešinimo laisvės užgniaužimui simboliu. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę tradicija įvairiomis progomis apsilankyti Kryžių kalne paplito ir tarp karių: čia galima rasti ne tik Lietuvos kariuomenės dalinių, bet ir NATO sąjungininkų statytų kryžių.

Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono informacija

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS