JVIB kelionė į Kryžių kalną

INŽINERIJOS BATALIONO NPPKT KARIAI KRYŽIŲ KALNE PASTATĖ KRYŽIŲ

Gruodžio 10 d. Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono (JVIB) nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos (NPPKT) kariai, lydimi Kauno įgulos kapeliono mjr. Tomo Karklio ir diakono vyr. srž. Audriaus Jesinsko, apsilankė Kryžių kalne. Piligriminė kelionė į Kryžių kalną – graži ir prasminga Inžinerijos bataliono karių tradicija. Kiekviena atnaujintos NPPKT karių laida, likus keletui dienų iki išleidimo į atsargą ceremonijos, čia pastato kryžių su prašymu globoti, saugoti ir suteikti stiprybės bataliono kariams.

Anksti ryte iš Kauno išvykę inžinieriai tradiciškai pirmiausia užsuko į Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedrą, kur meldėsi karo kapeliono mjr. Tomo Karklio aukojamose Šv. Mišiose. Bendra malda, didinga katedros aplinka sujungė karininkus, puskarininkius ir karius bendrystei bei sukūrė nepaprastą vienybės jausmą. Po Šv. Mišių karius pasveikino ir kryžių palaimino Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

Vėliau kariai vyko į Kryžių kalną, kur pastatė Šv. Mišių metu pašventintą savo NPPKT laidos kryžių, aplankė ankstesniais metais čia pastatytus JVIB kryžius, klausėsi šios išskirtinės vietos istorijos, prisiminė popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymą Kryžių kalne 1993 m., daug kalbėjosi apie vertybes, tradicijų puoselėjimą, tarnybos draugus ir jų branginimą. Grįždami į Kauną, JVIB kariai dar užsuko ir į Oro gynybos batalioną, kur susipažino su bataliono veikla, karių tarnybos sąlygomis, turima ginkluote bei įranga.

Tradicija apsilankyti Kryžių kalne tarp karių paplito atkūrus Lietuvos nepriklausomybę – kaip ir senovėje į kalną einama prašyti Dievo užtarimo, padėkoti už pagalbą, paminėti svarbių įvykių. Kryžius čia stato ne tik Lietuvos kariuomenės daliniai, bet ir kiekvieną kartą baigę misiją savo kryžių pastato ir NATO kariai.

Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono informacija ir nuotraukos