JVIB Kryžių kalne

INŽINIERIAI NEPAMIRŠTA TRADICIJŲ!

Rugpjūčio 27 d.  jauniausieji karo inžinieriai, lydimi Kauno įgulos kapeliono mjr. Tomo Karklio, apsilankė Kryžių kalne. Piligriminė kelionė į Kryžių kalną - graži ir prasminga Inžinerijos bataliono karių tradicija: kiekviena atnaujintos nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos karių laida, likus keletui dienų iki išleidimo į atsargą ceremonijos, čia pastato kryžių su prašymu globoti, saugoti ir suteikti stiprybės bataliono kariams.
Kryžių kalne kariai aplankė ankstesniais metais čia pastatytus Inžinerijos bataliono kryžius, klausėsi šios išskirtinės vietos istorijos, prisiminė popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymą Kryžių kalne 1993 m., pastatė Šiaulių katedroje palaimintą kryžių, daug kalbėjosi apie vertybes, tradicijų puoselėjimą, tarnybos draugus ir jų branginimą. Grįždami į Kauną kariai užsuko ir į Oro gynybos batalioną, kur susipažino su bataliono veikla, karių tarnybos sąlygomis, turima ginkluote bei įranga.
Tradicija apsilankyti Kryžių kalne tarp karių paplito atkūrus Lietuvos nepriklausomybę - kaip ir senovėje į kalną einama prašyti Dievo užtarimo, padėkoti už pagalbą, paminėti svarbių įvykių. Kryžius čia stato ne tik Lietuvos kariuomenės daliniai, bet ir kiekvieną kartą baigę misiją savo kryžių pastato ir NATO kariai.

Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono informacija