JVIB NPPKT karių Sutvirtinimas

Jauniesiems inžinieriams suteiktas krikščioniškos brandos ženklas

Birželio 17-oji dešimčiai Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos karių išliks atmintyje kaip visiškai kitokia tarnybos diena. Šią dieną Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje jiems buvo suteiktas krikščioniškos brandos ženklas – Sutvirtinimo sakramentas. Tam, kad būtų patepti šventąja krizma ir sutvirtintų savo tikėjimą jaunieji inžinieriai, vadovaujami diakono vyr. srž. Audriaus Jesinsko, laisvu nuo tarnybos metu ruošėsi net keletą mėnesių: uoliai lankė „Alfa“ kurso susitikimus, dalyvavo kviestinių lektorių mokymuose, klausėsi realia patirtimi pagrįstų liudijimų, susipažino su pamatinėmis krikščioniškomis tiesomis bei kartu ieškojo atsakymų į esminius gyvenimo klausimus.

Į bažnyčią švęsti sakramentų ir kartu pabūti bendroje maldoje atvyko karių artimieji, draugai, Inžinerijos bataliono vadovybė, profesinės karo tarnybos kariai, Sutvirtinimo tėvai ir mamos. Iškilmingą Šv. Mišių auką aukojo arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, kartu meldėsi Kauno įgulos kapelionato kapelionas mjr. Tomas Karklys, kunigas Vytenis Vaškelis, patarnavo diakonas vyr. srž. Audrius Jesinskas. Istoriniai Soboro skliautai, įkvepiantys ir susimąstyti skatinantys arkivyskupo Gintaro Grušo pamokslo žodžiai, nuoširdi malda visus suvienijo gražiai bendrystei.

Inžinieriai dėkoja visiems savo malda ir palaikymu prisidėjusiems prie šios kuklios, bet gražios ir prasmingos šventės.  

Juozo Vitkaus inžinerijos batalione, tęsiant tarpukario Lietuvos kariuomenės tradicijas, ugdomas ne tik karių kūnas, ištvermė bei psichologinis pasirengimas, bet ir sudaromos sąlygos tobulėti dvasiškai, atrasti ar pagilinti tikėjimą, krikščioniškąsias ir bendražmogiškąsias vertybes reguliariai organizuojami susitikimai su Kauno įgulos kapelionu mjr. Tomu Karkliu, organizuojamas evangelizacijos kursas „Alfa“, vyksta diakono paskaitos ir diskusijos apie kario etiką, moralę, pagarbą žmogiškajam orumui, gyvybei, teisingumui...   

JVIB informacija

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS