Kalėdinis rytmetys JVIB

JUOZO VITKAUS INŽINERIJOS BATALIONE VYKO KALĖDINIS SUSIKAUPIMO RYTMETYS

Š. m. gruodžio 19 d. inžinieriai rinkosi prie simbolinio Kūčių stalo pasidalinti kalėdaičiais, mintimis ir, kapeliono mjr. Tomo Karklio žodžiais tariant, „pasižiūrėti vienas kitam į akis, paspausti žmogiškai dešinę ir pagalvoti, ko norėtume vienas kitam palinkėti“. Diakonui vyr. srž. A. Jesinskui perskaičius Kristaus užgimimo istoriją, visi bataliono kariai, artimieji, iškeliavusieji į amžinybę apkabinti malda.

Sveikindamas susirinkusiuosius artėjančių Kalėdų proga kapelionas priminė, kad svarbiausios vertybės yra ne materialinės, kuriose žmonės paskęsta švenčių sūkuryje, o dvasinės, kurios įgyjamos, rodant meilę artimui bei atleidžiant kitam už ne visada pasakytą tinkamą žodį ar įžeidžiantį poelgį. Linkėdamas tikėjimo, vilties ir meilės tarpusavio bendrystėje, kapelionas paskatino visus būti tikrais taikdariais, šiame neramumų krečiamame pasaulyje.
Po kapeliono sveikinimų Inžinerijos bataliono bendruomenė laužė kalėdaitį, dalinosi tarpusavyje bei vieni kitiems tarė prasmingus žodžius. Vėliau karius savo pasirodymu džiugino ir jaukia kalėdine šiluma dalinosi karių kūrybinė grupė „Koncertina“.

Kalėdinė popietė Juozo Vitkaus inžinerijos batalione – tradicinis renginys. Kiekvienais metais visa bataliono bendruomenė susirenka paminėti artėjančias didžiąsias metų šventes. Tai gera proga tiek šauktiniams, tiek ir profesionalams pabendrauti ir pabūti kartu. Šauktiniams kariams tai buvo paskutinė proga pabūti bendrystėje kartu su visa Inžinerijos bataliono šeima, nes jau rytoj jie bus išleisti į atsargą ir užvers bataliono vartus.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius JVIB S5 skyriaus civilių ir karių bendradarbiavimo vyr. specialistas M. Patašius