Kapelionato sudėtis

Atsižvegdamas į Lietuvos kariuomenės Ordinariato reglamento II skyriaus 9 straipsnį ir vadovaudamasis Lietuvos kariuomenės Ordinariato reglamento 10 straipsniu, Lietuvos kariuomenės Ordinariato apaštalinis administratorius arkivyskupas Gintaras Grušas 2019 m. gruodžio 18 d. dekretu Nr. D-4 „Dėl Lietuvos kariuomenės Ordinariato kapelionatų sudėties ir pavadinimų keitimo“, nustatė Lietuvos kariuomenės Ordinariatio kapelionatų sudėtį ir pavadinimus:

LK Kauno įgulos kapelionatas:

1. LK SP Plk. Juozo Vitkaus inžinerijos batalionas;
2. LK SOP Vytauto Didžiojo jėgerių batalionas;
3. LK KASP Dariaus ir Girėno apygardos 2-oji rinktinė;
4. LK Karo policijos Kauno įgula;
5. LK KMT;
6. LK KMT Karo medicinos mokymo centras;
7. LK KMT Regioninė pakomisė Kaune;
8. LK KMT SP Kauno rolė 1 MPV;
9. LV ĮAT Kauno įgulos aptarnavimo centras;
10. LK Karo kartografijos centras;
11. LK Kauno įgulos karininkų ramovė;
12. Vytauto Didžiojo karo muziejus;
13. LK DT Transporto priemonių ir įrengimų depas;
14. LK Kauno regioninis KPK skyrius.