Kapelionato sudėtis

 

KAUNO ĮGULOS KAPELIONATO SUDĖTIS

Vadovaujantis Lietuvos kariuomenės ordinaro 2011 m. spalio 10 d.  dekretu Nr. D-7  ir 2011 m. spalio 25 d. dekretu D-18, Kauno įgulos kapelionato jurisdikcijai priskirti šie Kauno įgulos kariniai vienetai:

       JUOZO VITKAUS INŽINERIJOS BATALIONAS

       KASP DARIAUS IR GIRĖNO APYGARDOS 2-OJI RINKTINĖ

       VYTAUTO DIDŽIOJO JĖGERIŲ BATALIONAS

       KARO POLICIJOS KAUNO ĮGULA

 LK DR. JONO BASANAVIČIAUS
 KARO  MEDICINOS TARNYBA

 PIRMINĖS KARIŲ SVEIKATOS
                    PRIEŽIŪROS CENTRAS KAUNE

 

ĮGULŲ APTARNAVIMO TARNYBOS

KAUNO ĮGULOS APTARNAVIMO CENTRAS

 

       LK KARO KARTOGRAFIJOS CENTRAS

       LK DEPŲ TARNYBOS TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR ĮRENGIMŲ DEPAS

KAUNO ĮGULOS KARININKŲ RAMOVĖ

   VYTAUTO DIDŽIOJO KARO MUZIEJUS

Vadovaujantis Lietuvos kariuomenės Ordinaro dekretu Nr. D-7 nuo 2012 m. lapkričio 16 d. Kauno įgulos kapelionui pavesta talkinti vyr. kapelionui mjr. V. Veilentui, Karinių oro pajėgų kapelionato karių, civilių darbuotojų ir jų šeimų sielovadoje su teise laiminti santuokas šiuose padaliniuose:

       KARINIŲ ORO PAJĖGŲ ŠTABO

       ORO ERDVĖS STEBĖJIMO IR KONTROLĖS VALDYBOS

     LK SKRYDŽIŲ SAUGOS DEPARTAMENTO