Kapelionato sudėtis

Kapelionato sudėtis

Vadovaujantis Lietuvos kariuomenės ordinaro 2011 m. spalio 10 d.  dekretu Nr. D-7  ir Lietuvos kariuomenės Ordinariato apaštalinio administratoriaus 2014 m. spalio 15 d. dekretu D-4 ", Ruklos įgulos II kapelionato jurisdikcijai priskirti šie kariniai vienetai:

 

Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ štabas

 

 

Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Algirdo mechanizuotasis pėstininkų batalionas

 

 

Generolo Romualdo Giedraičio artilerijos batalionas

 

 

Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“
Kunigaikčio Vaidoto mechanizuotasis pėstininkų batalionas

 

 

Oro gynybos bataliono kuopa